Volvo Aero förvärvar kompositföretag för att utveckla lättare flygmotorer

Volvo Aero köper kompositföretaget Applied Composites AB, ACAB, i Linköping med ett 70-tal anställda. Syftet med förvärvet är att med hjälp av ACAB:s teknologi utveckla och tillverka flygmotorkomponenter i komposit, som är betydligt lättare än motsvarande delar i metall.

– Förvärvet är en del i vår satsning på lättviktsteknologier, som kommer att leda till minskad bränsleförbrukning och därmed till minskade utsläpp från flyget, förklarar Olof Persson, vd på Volvo Aero.

I samband med förvärvet kommer Volvo Aero att investera cirka 50 miljoner kronor i forskning och utveckling inom kompositområdet under de kommande 18 månaderna.

ACAB, som 2007 väntas få en omsättning av 110 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 13 miljoner, grundades 1988 och är ett framstående företag inom utveckling och tillverkning av avancerade kompositprodukter. Företaget har både militära och civila kunder.

Volvo Aero avser att omgående etablera en ny verksamhet som ska utveckla och tillverka vissa utvalda flygmotorkomponenter i komposit. Dessa blir betydligt lättare än motsvarande komponenter i metall, vilket i sin tur kommer att få stor betydelse för flygmotorns bränsleförbrukning och därmed också för utsläppen av koldioxid.

– Lättviktsteknologi är sedan tidigare ett av våra styrkeområden. Vårt mål är att bli världsledande inom lättviktsstrukturer och därför känns det naturligt att vi tar det här steget genom att använda oss av det breda kunnandet inom ACAB, kommenterar Olof Persson förvärvet.

Den nya verksamheten på ACAB startar sitt arbete omgående. Rekrytering av personal till utvecklingssidan kommer därför att inledas direkt. 

Till ny vd i ACAB har utsetts Torgny Stenholm, som tidigare bland annat varit chef för Volvo Aeros rymdverksamhet. Torgny Stenholm tillträder sin befattning vid årsskiftet. Tidigare vd:n Björn Thundal kommer att ingå i ACABs styrelse.  

Den 11 december 2007

För mer information kontakta informationschef Fredrik Fryklund, 0703 1923 96

Bilder finns att hämta på
http://www.volvo.com

Fakta

ACAB har fram till förvärvet bland andra ägts av Tibia Konsult AB (67%).

Parterna har kommit överens om att inte redovisa köpeskillingen. Affären har en marginell påverkan på Volvo-koncernens lönsamhet, finansiella nettoställning och vinst per aktie.

Tillträde kommer att ske den 12 december. ACAB är sedan dess ett helägt dotterbolag till Volvo Aero. Det finns för dagen inga planer på att ändra namnet.