Volvo lägger bud på Nissan Diesel

AB Volvos styrelse har beslutat att lägga ett offentligt bud på den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel. Budet, som stöds av Nissan Diesels styrelse, innebär att Volvo betalar 540 JPY kontant per aktie och det totala värdet på Volvos bud uppgår till 7,5 miljarder SEK. Volvo äger sedan tidigare 19 procent i Nissan Diesel och preferensaktier motsvarande ytterligare 27,5 procent, efter full utspädning.

”Med Volvo som ägare får Nissan Diesel både de resurser och den finansiella stabilitet som behövs för att till fullo ta till vara på de möjligheter som ett närmare samarbete erbjuder båda parter”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Volvos bud på Nissan Diesel innebär en premie på 32 procent räknat på snittkursen för de senaste tre månaderna. Budet löper till den 23 mars och är inte villkorat av en lägsta anslutningsgrad, men förutsätter erforderliga tillstånd från konkurrensmyndigheter. Volvo beräknar att likvid kan erläggas för förvärvade aktier omkring den 29 mars 2007. Om budet på Nissan Diesel går igenom och Volvo förvärvar samtliga aktier kommer Volvo att ha betalat sammanlagt 13 miljarder SEK, vilket motsvarar 469 JPY per aktie.

”Nissan Diesels produkter och kunnande innebär ett värdefullt komplement till koncernens lastvagnsaffär”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Nissan Diesel har en bra position i Japan och övriga Asien där Volvo ser en betydande tillväxtpotential. Ett samgående erbjuder båda parter ännu bättre möjligheter att lära och dra nytta av varandras kunskaper och resurser.”

”Under vår gemensamma studie av synergier har ett stort förtroende vuxit fram mellan företagen och jag tror att ett samgående är det bästa alternativet för Nissan Diesels framtid”, säger Nissan Diesels vd Iwao Nakamura.

Sedan Volvos första köp av aktier i Nissan Diesel har Volvos ställföreträdande koncernchef Jorma Halonen utsetts till vice ordförande i Nissan Diesels styrelse. Jorma Halonen ser stora ömsesidiga fördelar med ett ännu närmare samarbete.

”Nissan Diesel kan dra nytta av Volvokoncernens resurser och kunnande men Volvo kan också dra stor nytta av Nissan Diesels erfarenhet av medeltunga lastbilar samt deras kompetens inom t ex hybridteknologi”, säger han.

Under 2005 sålde Nissan Diesel cirka 42 000 lastbilar och bussar. I Japan har Nissan Diesel en marknadsandel på cirka 24 procent inom tunga lastbilar samt cirka 15 procent inom medeltunga. Under 2005 uppgick omsättningen till cirka 32,5 miljarder SEK. Företaget har 8 900 anställda.

De studier av samverkansmöjligheter som gjorts gemensamt av Volvo och Nissan Diesel har visat på synergier på fem års sikt på cirka 200 MEUR årligen, drygt 1,8 miljarder SEK. En stor del av samordningsvinsterna följer av ökade inköpsvolymer men även inom produktutveckling, motorer och drivlinor beräknas det uppstå positiva effekter. Andra vinster uppstår genom att bolagen får tillgång till varandras återförsäljar- och servicenät i första hand i Asien men även i övriga delar av världen.

Volvo bedömer att den räntebärande nettoskulden i Nissan Diesel i enlighet med IFRS uppgår till cirka 7,5 miljarder SEK. Vid full konsolidering kommer således Volvos finansiella nettoställning, inbegripet köpeskillingen, att minska med 15 miljarder SEK.

 Nissan Diesel, finansiella nyckeltal (se bifogade pdf-version av pressreleasen).

 

Historik
I mars 2006 köpte Volvo 40 miljoner aktier i Nissan Diesel, motsvarande 13 procent av röster och kapital. I september samma år ökade Volvo ägandet till 58,2 miljoner aktier, motsvarande 19 procent av röster och kapital. Samtidigt köpte Volvo också samtliga 57,5 miljoner preferensaktier i bolaget som fram till 2014 skulle ha konverterats i omgångar och vid full konvertering 2014 ge Volvo 46,5 procent av röster och kapital i bolaget, efter full utspädning. Redan 1 april 2008 skulle dock Volvos ägande genom konverteringen av preferensaktier att ha ökat till 41,9 procent.

2007-02-20

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:    
Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49  
  
Investor Relations:
Christer Johansson, 031-66 13 34,  0706-54 55 22

Angående press- och telefonkonferenser:
Det kommer idag att anordnas två kombinerade press- och telefonkonferenser, en i Japan och en i Stockholm. Den japanska konferensen äger rum kl. 07.00 svensk tid och den svenska kl. 11.00. Vid den japanska konferensen deltar Jorma Halonen, ställföreträdande koncernchef för Volvo och tillika vice styrelseordförande i Nissan Diesel, samt Nissan Diesels vd Iwao Nakamura. Volvos koncernchef Leif Johansson kommer att medverka per telefon. För att kunna lyssna på konferensen live, vänligen använd något av numren nedan. Ange kodord ”Nissan Diesel” och ditt namn samt företagsnamn.

Detaljerad information angående den japanska presskonferensen
Obs! Endast möjlighet att lyssna.
Engelska:

Japan  +81-3-5539-7251 (kodord: Nissan Diesel)
USA  +1-210-795-0517 (kodord: Nissan Diesel)
UK  +44-20-7108-6387 (kodord: Nissan Diesel)
Sverige +46-8-505-96-354 (kodord: Nissan Diesel)
Japanska:
Japan +81-3-5539-8133 (kodord: Nissan Diesel)

Volvokoncernens presskonferens i Stockholm börjar kl. 11.00 idag. Vid konferensen medverkar bland andra Volvos koncernchef Leif Johansson. Volvos ställföreträdande koncernchef, tillika vice styrelseordförande i Nissan Diesel, Jorma Halonen, deltar per telefon.

Detaljerad information angående presskonferensen i Stockholm
Obs! Vid denna konferens kan man både lyssna och ställa frågor via telefon. Konferensen kommer också att webbsändas via www.volvo.com. För att ladda ned presentationen, vänligen gå till www.volvo.com. För återuppspelning av webbsändningen, vänligen gå till www.volvo.com (under ”investors”). 

Tid: 11.00 CET
Plats: Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77, Stockholm.

För att delta via telefon, vänligen ring: +46 (0)8 5352 6407 
För återuppspelning av konferensen efteråt, vänligen ring:
+46 (0)8 5876 9441  (ange kod: 24 32 760 följt av #) 

Download