Volvo köper Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner

Volvo har ingått ett avtal med amerikanska Ingersoll Rand om ett köp av bolagets division för väganläggningsmaskiner, en världsledande tillverkare av tunga anläggningsmaskiner för väg- och markarbete med en omsättning i fjol på 864 miljoner dollar, drygt 6 miljarder SEK. Verksamheten omfattar även maskiner för materialhantering såsom teleskoplastare och terränggående truckar. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD, drygt 9,2 miljarder SEK.
”Jag är mycket nöjd med att vi kan fortsätta att växa vår framgångsrika affär inom anläggningsmaskiner och förvärvet ger Volvo Construction Equipment en världsledande position inom tunga väganläggningsmaskiner”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

”Förvärvet är strategiskt viktigt eftersom det ger Volvo CE ett komplett utbud av anläggningsmaskiner vilket tydligt stärker bolagets konkurrenskraft över hela linjen.”

Den globala marknaden för väganläggningsmaskiner omsätter cirka 4 miljarder USD per år och bedöms växa kraftigt till följd av ökade investeringar i infrastruktur globalt. Volvo CE har en tydlig ambition att expandera på denna marknad och genom köpet kompletteras den nuvarande verksamheten inom väghyvlar. Förvärvet stärker kraftigt Volvos närvaro inom maskiner för väg- och markarbete med ett komplett utbud av tyngre vältar, asfaltsläggare samt asfaltsfräsmaskiner och ger goda tillväxtmöjligheter. Förvärvet stärker också Volvo CE:s position inom teleskoplastare och terränggående truckar i Nordamerika.

I köpet ingår även 20 helägda återförsäljare i Nordamerika samt distributionsbolag i Europa och Ryssland vilka kommer att bidra till en ökad försäljning av CE:s kompaktmaskiner, framför allt i Nordamerika.

”Förvärvet av Ingersoll Rand Road Development passar strategiskt mycket bra tillsammans med Volvos nuvarande verksamhet inom väghyvlar och positionerar Volvo som en heltäckande tillverkare av tyngre väganläggningsmaskiner.” säger Tony Helsham, vd för Volvo Construction Equipment. ”Även ur en geografisk synvinkel kompletterar förvärvet Volvo CE väl och ger goda tillväxtmöjligheter genom att utnyttja gemensamma återförsäljarnätverk i Nordamerika, Europa och Asien.”

Synergierna på rörelseresultatnivå beräknas uppgå till 600 MSEK årligen inom en femårsperiod, varav merparten kan hänföras till försäljnings- och distributionssynergier.

Affären innebär i huvudsak ett förvärv av tillgångar och transaktionen beräknas minska Volvos finansiella nettoställning med 9,2 miljarder SEK. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2007 och förutsätter nödvändiga tillstånd från bland annat myndigheter.

Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner har sitt huvudkontor i Shippensburg i Pennsylvania, USA, och har cirka 2 000 anställda. Under 2006 omsatte verksamheten 864 miljoner USD och hade ett rörelseresultat på 101 miljoner USD. Verksamheten har produktion i USA, Tyskland, Indien och Kina.

2007-02-27

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvo CE
Klas Magnusson
+32 2 4825065 alt +32 475 576214

AB Volvo
Media Relations:      
Mårten Wikforss 031 66 11 27      
alt 0705 59 11 49        

Investor Relations:
Christer Johansson 031 66 13 34 alt 0706 54 55 22

Angående press- och telefonkonferens
AB Volvo kommer idag att anordna en kombinerad press- och telefonkonferens i Stockholm med start klockan 14.00. Under press- och telefonkonferensen representeras Volvo av koncernchef Leif Johansson och finanschef Pär Östberg. Tony Helsham, vd för Volvo Construction Equipment, kommer att medverka via telefon.

Tid: kl. 14.00
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, 113 81 Stockholm

Presskonferensen kommer att direktsändas via internet på www.volvo.com och det ges även möjlighet att delta och ställa frågor via telefon. För att ladda ned presentationer gå till www.volvo.com under ”investors”. De som önskar medverka vid presskonferensen via telefon ringer 08-5352 6408, 5-10 minuter före start.

 

Download

070227_ir_sv.pdf Format PDF Size 16 KB