Lastbilsleveranser januari 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har under januari i år minskat med 6 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack minskade med 47 % medan leveranserna från Renault Trucks minskade med 22 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar steg 30 % jämfört med motsvarande period i fjol.
truck_deliveries_142x88.jpg
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

7 778

7 735

1%

    Västra Europa

6 633

7 001

-5%

    Östra Europa

1 145

734

56%

Nordamerika

4 078

5 197

-22%

Sydamerika

652

638

2%

Asien

707

722

-2%

    Mellanöstern

434

479

-9%

    Övriga Asien

273

243

12%

Övriga marknader

747

618

21%

Totalt Volvokoncernen

13 962

14 910

-6%


Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under januari till 7 786 fordon, vilket är en ökning med 30 % jämfört med motsvarande period i fjol. I östra Europa ökade antalet leveranser med 144 %. Hög leveranstakt noterades framför allt i Polen och i Ryssland där leveranserna ökade till 207 fordon (79) respektive 157 fordon (45). I västra Europa ökade leveranserna med 31 %.
I Nordamerika noterades en ökning på tunga lastbilar med 13 % till 2 604 fordon. Även i Sydamerika fortsatte den positiva trenden och leveranserna uppgick till 435 fordon, en ökning med 33 %.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

3 880

2 646

47%

    Västra Europa

3 003

2 286

31%

    Östra Europa

877

360

144%

Nordamerika

2 604

2 307

13%

Sydamerika

435

327

33%

Asien

562

512

10%

    Mellanöstern

317

276

15%

    Övriga Asien

245

236

4%

Övriga marknader

305

183

67%

Totalt Volvo Lastvagnar

7 786

5 975

30%

Mack
Leveranserna för Mack uppgick under januari till totalt 1 623 lastbilar, en nedgång med 47 % jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranstakten har mattats som en konsekvens av att produktionstakten har justerats ner för att möta en lägre efterfrågan under 2007.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2007

2006

 

Nordamerika

1 443

2 856

-49%

Sydamerika

111

170

-35%

Övriga marknader

69

50

38%

Totalt Mack

1 623

3 076

-47%

Renault Trucks
Leveranserna i januari uppgick till totalt 4 553 lastbilar, en nedgång med 22 % jämfört med motsvarande period föregående år. Bakom de lägre leveranserna ligger främst minskade leveranser av Renault Mascott. Vad gäller den nya versionen av Renault Mascott beräknas den börja levereras vid halvårsskiftet 2007. Renault Maxity, som lanserades i slutet av januari, kommer att börja levereras under det andra kvartalet 2007. Leveranserna påverkades också negativt av vissa störningar i samband med uppstart av nya produkter samt produktionsomställningar.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

3 898

5 089

-23%

    Västra Europa

3 630

4 715

-23%

    Östra Europa

268

374

-28%

Nordamerika

31

34

-9%

Sydamerika

106

141

-25%

Asien

145

210

-31%

    Mellanöstern

117

203

-42%

    Övriga Asien

28

7

300%

Övriga marknader

373

385

-3%

Totalt Renault Trucks

4 553

5 859

-22%

2007-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 64 KB