Volvo Aero utökar sitt deltagande inom gasturbiner

Volvo Aero och General Electric (GE) har tecknat avtal som innebär att Volvo Aero ökar sin andel i det industriella gasturbinprogrammet LM6000® med en ny komponent, högtryckskompressorspolen Steg 3-9. Avtalet beräknas leda till att Volvo Aeros omsättning ökar med cirka 850 Mkr under programmets livstid.
LM6000

Steg 3-9 är en roterande komponent som sitter i högtryckskompressorn på GE:s gasturbin.

”Vi fortsätter att utveckla vår affär med GE på aeroderivat och Steg 3-9 skapar goda synergier med våra andra produkter inom roterande delar”, säger Olof Persson, vd för Volvo Aero.

Volvo Aero är sedan 1996 en partner till GE när det gäller LM6000® som är en gasturbin främst tänkt för industriella applikationer. Som partner är Volvo Aero med och delar på både risker och vinster. LM6000® är den mest bränsleeffektiva gasturbinen (simple-cycle) i sin klass idag och den genererar mer än 40MW med en termisk verkningsgrad på över 40 %.

Volvo Aero har tillverkat lågtrycksturbinhuset (LPT Case) för LM6000® sedan man gick med i programmet. Beslutet att gå in även med den nya komponenten Steg 3-9 ligger i linje med Volvo Aeros specialisering inom tillverkning av komplexa roterande delar för kompressordelen av motorn. De två företagen har haft ett utbrett samarbete i många år inom motorer för i första hand kommersiella, industriella, marina och militära tillämpningar.

LM6000®-progammet lanserades i början av 1990-talet och fram till idag har fler än 750 gasturbiner tillverkats. Gasturbinen är utvecklad ur den mycket framgångsrika flygplansmotorn CF6®-80C2, och används brett inom kraftgenerering i industrin, t ex inom olje- och gasindustrin, men också för en lång rad marina applikationer.

2007-01-10

För mer information, kontakta Rolf Stoor, Affärsutveckling Marknad, tfn 0520-94636 alt 070-577 5892

 

Bilder på LM6000® finns på Volvo Aeros hemsida
www.volvo.com

LM6000® och CF6® är inregistrerade varumärken för General Electric Company (USA).

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB