Volvo Construction Equipment slutför förvärv av 70 procent i Lingong

Volvo Construction Equipment, Volvo CE, har slutfört förvärvet av 70 procent av aktierna i Shandong Lingong Construction Machinery Co, Ltd (Lingong), en av Kinas största tillverkare av hjullastare, efter att ha erhållit alla nödvändiga godkännanden från de kinesiska myndigheterna.
”Vi är mycket nöjda med att kunna gå vidare i vårt samarbete med Lingong”, säger Tony Helsham, vd för Volvo CE. ”Lingongs ledning, varumärke, forsknings- och utvecklingscenter, produktionsanläggning, återförsäljarnät och underleverantörer kommer att spela en viktig roll för Volvo CE:s tillväxtstrategi”.

”Det här samarbetet säkerställer Lingongs framtid”, sägerWang Zhizhing, ordförande i Lingong. ”Volvos avancerade teknologi, dess ledning och globala distributionsnätverk är viktiga för den fortsatta utvecklingen av vårt företag.”

Volvo CE har betalat 327,5 miljoner RMB, motsvarande drygt 300 miljoner SEK, för 70 procent av aktierna i Lingong. Under 2005 uppgick bolagets rörelseresultat till 10,2 miljoner RMB (knappt 10 miljoner SEK) på en omsättning om 2 miljarder RMB (knappt 1,9 miljarder SEK). Affären har endast marginell påverkan på Volvos finansiella ställning.

Volvo CE påbörjade tillverkningen av grävmaskiner i Shanghai i Kina i april 2003 och hittills har bolaget investerat omkring 170 miljoner kronor i sin kinesiska anläggning. Volvo CE har omkring 250 anställda i Kina och totalt 10 000 världen över. Under 2005 uppgick Volvo CE:s försäljning till 34,8 miljarder kronor.

Fakta om Lingong
Shandong Lingong Construction Machinery Co, bildades 1972 och har cirka 1 800 anställda. Försäljningen uppgick till RMB 2 miljarder (250 MUSD) under 2005. Lingong utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad olika produkter inklusive hjullastare, grävmaskiner, grävlastare och vägvältar. 

Bolaget har ett riksomfattande distributions- och servicenätverk med omkring 170 återförsäljare, ett stort antal serviceanläggningar och 10 reservdelsanläggningar. Linggongs produkter distribueras över hela Kina och exporteras till Australien, Mellanöstern, Malaysia och Mongoliet.

2007-01-19

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Magnusson 
Volvo Construction Equipment 
Avenue du Hunderenveld 10 
B-1082 Brussels, Belgium 
Tel.: + 32 2482 5065 
Fax: + 32 2675 1777 
e.mail:
klas.magnusson@volvo.com

Lansi Jiang
Volvo Construction Equipment (China) Co, Ltd
2004/20F Bund Centre, 222 Yanan Road
(E) 200002 Shanghai, China
Tel.: +86 21 6335 2335
Fax: +86 21 6335 2003
e.mail:
lansi.lj.jiang@volvo.com

 

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB