Volvokoncernen det första halvåret 2007

"Det andra kvartalet var efterfrågan fortsatt bra på de flesta av våra marknader i Europa, Asien och Sydamerika. ..."
  • Nettoomsättningen det andra kvartalet ökade med 5% till 71,4 Mdr (68,0)
    Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter sjönk försäljningen med 1%
  • Rörelseresultatet minskade med 6% till 6 119 Mkr (6 539) det andra kvartalet
  • Periodens resultat minskade med 14% till 4 030 Mkr (4 680) det andra kvartalet
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,98 kronor (2,31) andra kvartalet
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 6,1 Mdr kr (6,0) andra kvartalet
  • Det andra kvartalet ingick för första gången Nissan Diesel och Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner i Volvokoncernen

 

Volvokoncernen

 

 

 

 

 

 

Andra kvartalet

Första halvåret

 

2007

2006

2007

2006

Förändring

Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr

71 446

67 994

132 482

130 729

1%

Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr

6 119

6 539

11 447

11 969

-4%

   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr

5 698

6 055

10 631

11 081

-4%

   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr

421

484

816

888

-8%

Rörelsemarginal Volvokoncernen, %

8,6

9,6

8,6

9,2

 

Resultat efter finansiella poster. Mkr

5 970

6 457

11 377

11 929

-5%

Periodens resultat, Mkr

4 030

4 680

7 786

8 678

-10%

Resultat per aktie efter utspädning, kronor

1,98

2,31

3,83

4,27

 

Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, %

 

 

17,9

18,6

 

 

Hela rapporten finns publicerad på volvo.se: Ekonomiska rapporter

För ytterligare information kontakta:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Joakim Wahlström, +46 31 66 11 91
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
John Hartwell, +1 212 418 7432
Noah Weiss, +1 212 418 7431

Download

070725_VolvoGroup_Q2_2007_Sv.pdf Format PDF Size 241 KB