Volvo ansöker om avnotering från NASDAQ-börsen

AB Volvos styrelse har beslutat ansöka om avnotering av Volvoaktien från NASDAQ-börsen i USA samt avregistrering av B-aktien från den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Comission, SEC.
financial_142x88.jpg
Volvos depåbevis (ADR), vilka motsvarar B-aktier, har varit noterade på NASDAQ sedan 1985. Noteringen var ett led i strävan att öka det internationella ägandet i Volvo. Avregleringen av de internationella kapitalmarknaderna och det ökande utländska ägandet av aktier på Stockholmsbörsen, har gjort att handeln i Volvoaktier koncentrerats till Stockholmsbörsen. Under den senaste tiden har handeln i depåbevis motsvarat mindre än tre procent av den sammanlagda omsättningen i Volvoaktier, vilket styrelsen inte anser står i proportion till de kostnader som en notering innebär.

AB Volvos styrelse har därför beslutat att ansöka om avnotering av Volvos ADR från NASDAQ samt avregistrering från den amerikanska finansinspektionen (SEC). Avnoteringen och avregistreringen beräknas vara slutgiltigt genomförd under senare delen av 2007. Som ett resultat kommer Volvos skyldighet att inlämna vissa rapporter och formulär till SEC, inklusive Form 20-F och 6-K, att upphöra. Volvo har dock för avsikt att behålla programmet för depåbevis (ADRs).

Efter avnoteringen är all handel i Volvoaktier koncentrerad till Stockholmsbörsen. Volvos aktie har tidigare avnoterats från bland annat börserna i Tokyo, London, Paris, Bryssel, Oslo, Helsingfors samt de tyska och schweiziska börserna.

2007-06-14

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 13 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB