Volvo beslutar om investeringar i produktion av motorer och växellådor

AB Volvos styrelse har beslutat om att investera drygt 1,7 miljarder kronor i Volvo Powertrain. Investeringen innebär en ökad tillverkningskapacitet för tunga dieselmotorer med 20 procent och för tunga växellådor med 50 procent.
detail_3_335x150.jpg
Till följd av en ökad efterfrågan på Volvokoncernens produkter i tillväxtmarknader som Östeuropa och Asien ökar även produktionsbehovet av såväl tunga dieselmotorer som växellådor. För att klara denna efterfrågan har Volvos styrelse beslutat att fram till och med 2009 investera sammanlagt 1,7 miljarder kronor i Volvos motor- och växellådetillverkning.

En stor del av investeringen, drygt 1,1 miljarder kronor, sker vid gjuteriet och produktionsanläggningen i Skövde där produktionskapaciteten för tunga dieselmotorer ökas med 20 procent. Investeringen omfattar såväl maskiner som lokaler och miljöförbättrande åtgärder. I Köping, där tillverkning av växellådor utförs, sker en investering på 400 miljoner kronor vilket ökar produktionskapaciteten av växellådor med 50 procent. Därutöver görs mindre investeringar vid några av Volvo Powertrains anläggningar i övriga världen för att på så sätt anpassa industrisystemet till en högre produktionskapacitet.

2007-06-15

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-59 11 49 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (FRA) Format PDF Size 14 KB