Lastbilsleveranser januari-maj 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag, inklusive Nissan Diesel, uppgick till och med maj i år till 82 865 fordon, vilket är en minskning med 10 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Nissan Diesel avser endast perioden april-maj 2007, eftersom bolaget konsoliderades i Volvokoncernen från den 1 april 2007. Exklusive Nissan Diesel uppgick leveranserna till 76 635, en minskning med 17 % jämfört med motsvarande period i fjol.
truck_deliveries_142x88.jpg
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

50 099

49 795

1%

    Västra Europa

39 891

43 172

-8%

    Östra Europa

10 208

6 623

54%

Nordamerika

12 220

29 678

-59%

Sydamerika

5 398

4 123

31%

Asien

9 033

4 731

91%

    Mellanöstern

3 880

3 084

26%

    Övriga Asien

5 153

1 647

213%

Övriga marknader

6 115

4 054

51%

Totalt Volvokoncernen

82 865

92 381

-10%

Tidigare leveranssiffror från Nissan Diesel finns på www.volvo.com -> investors -> truck deliveries alt. www.volvo.se -> aktieägare -> lastbilsleveranser.

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-maj till 38 799 fordon, en minskning med 9 % jämfört med motsvarande period i fjol. På samtliga marknader förutom Nordamerika ökade leveranserna. Den största enskilda ökningen noteras för Volvo Lastvagnar i Östra Europa, där leveranserna ökade med hela 83 % till 6,935 lastbilar (3,793). Även efterfrågan för tunga lastbilar i Sydamerika och Mellanöstern visar en uppåtgående trend. Volvo Lastvagnars leveranser till Sydamerika ökade med 30 %, medan Asien inklusive Mellanöstern ökade med 14 %.

Den totala minskningen för Volvo Lastvagnar förklaras med den förväntade tillfälliga nedgången i Nordamerika, där nya emissionsregler trädde i kraft 1 januari i år. Under årets fem första månader minskade leveranserna i Nordamerika med 60 %.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

23 639

20 200

17%

    Västra Europa

16 704

16 407

2%

    Östra Europa

6 935

3 793

83%

Nordamerika

6 088

15 036

-60%

Sydamerika

3 586

2 769

30%

Asien

3 487

3 070

14%

    Mellanöstern

1 810

1 560

16%

    Övriga Asien

1 677

1 510

11%

Övriga marknader

1 999

1 441

39%

Totalt Volvo Lastvagnar

38 799

42 516

-9%

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med maj till totalt 7 179 lastbilar, en nedgång med 55 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången förklaras av de nya emissionsregler som trädde i kraft 1 januari 2007.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2007

2006

 

Nordamerika

5 433

14 412

-62%

Sydamerika

1 123

1 137

-1%

Asien

61

22

177%

    Mellanöstern

57

21

171%

    Övriga Asien

4

1

300%

Övriga marknader

562

483

16%

Totalt Mack

7 179

16 054

-55%

Renault Trucks
Leveranserna till och med maj uppgick till totalt 30 657 lastbilar, en nedgång med 9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den nya versionen av Renault Mascott väntas börja levereras vid halvårsskiftet 2007 och bristen på den nya versionen motsvarar ett tapp på över 5 500 fordon. Dock visar leveranserna av Renault Maxity, som började levereras under mars, en tillfredsställande utveckling och hittills har 2 400 enheter levererats.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

26 460

29 595

-11%

    Västra Europa

23 187

26 765

-13%

    Östra Europa

3 273

2 830

16%

Nordamerika

195

230

-15%

Sydamerika

449

217

107%

Asien

1 710

1 639

4%

    Mellanöstern

1 550

1 503

3%

    Övriga Asien

160

136

18%

Övriga marknader

1 843

2 130

-13%

Totalt Renault Trucks

30 657

33 811

-9%

Nissan Diesel
Tidigare leveranssiffror från Nissan Diesel finns på www.volvo.com -> investors -> truck deliveries alt. www.volvo.se -> aktieägare -> lastbilsleveranser.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat från 1 april

Förändring

Nissan Diesel

2007

2006

                        n.a

Nordamerika

504

-

                       n.a

Sydamerika

240

-

                       n.a

Asien

3 775

-

                       n.a

    Mellanöstern

463

-

                        n.a

    Övriga Asien

3 312

-

                        n.a

Övriga marknader

1 711

-

                        n.a

Totalt Nissan Diesel

6 230

-

                        n.a


2007-06-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

Download

070625_del_may_sv.pdf Format PDF Size 51 KB