Volvos största bussorder någonsin - 1 667 Volvobussar till Chile

Tre operatörer i Santiago i Chile har tillsammans beställt 1 667 bussar av Volvo. Det är Volvo Bussars största order någonsin. Bussarna skall användas i Santiagos nya transportsystem med bland annat särskilda bussgator.
chile_109x113.jpg

Orden gäller 1 157 ledbussar Volvo B9SALF och 510 vanlig bussar Volvo B7RLE. Ordern kommer från operatörerna Subus Chile, Express de Santiago Uno och Inversiones Alsacia.

De 1 157 ledbusschassierna skall tillverkas i Volvo Bussars fabrik i Curitiba, Brasilien och de 510 chassierna Volvo B7RLE skall tillverkas i företagets fabrik i Borås, Sverige. Karosserna tillverkas av tre olika brasilianska företag, Marcopolo, Induscar/Caio och Busscar. Leveranserna startar i juni i år och pågår fram till och med februari 2006.

Bakgrunden till ordern är att Santiago nu genomför det största projektet någonsin i Latinamerika när det gäller att modernisera kollektivtrafiken. I dag är det i princip fritt fram för vem som helst att bedriva busstrafik.

Det finns runt 3 500 bussoperatörer som bedriver trafik utan någon större samordning. I det nya transportsystemet, Transantiago, kommer det endast att finnas 15 operatörer. Dessa består av många mindre operatörer som samarbetar i konsortium.

Kortare restider
Det nya transportsystemet i Santiago är ett så kallat Bus Rapid Transit-system eller BRT-system. Det består av fem korridorer som genomkorsar staden. Bussarna kör på bussgator som är avskiljda från biltrafiken.

Systemet liknar de BRT-system som redan finns ibland andra städer som Curitiba, Brasilien och Bogotá, Colombia, städer som också i huvudsak använder Volvobussar. Erfarenheterna därifrån visar att systemet bidragit till kortare restider och väntetider för passagerarna, kraftigt ökat antal bussresenärer och minskade fordonsemissioner i städerna.

 

En viktig pusselbit i systemet är den höga passagerarkapacitet som ledbussar erbjuder. Volvo B9SALF, med en motor på 340 hk, är 18,5 meter långa och har kapacitet för 160 passagerare. De har lågt golv i hela bussen, vilket gör att passagerna bekvämt och snabbt kan stiga på och av genom de fyra dubbeldörrarna i bussen.

Volvo Bussar är marknadsledare på ledbussar i Sydamerika med över 80 procent marknadsandel. Med ordern till Chile kommer den siffran att blir ännu högre.
”Marknadsandelen visar tydlig att vi har det bästa erbjudandet inom det här segmentet”, säger Per Gabell, chef för Volvo Bussar i Sydamerika.

Stor erfarenhet av transportsystem
Förhandlingarna om kontraktet har pågått i 18 månader. Det var flera busstillverkare som lämnade offert, men till slut fick Volvo Bussar order på i stort sett 100 procent av de bussar som ingick upphandlingen. Per Gabell ser flera orsaker till varför det blev så.

”Våra tekniska lösningar på fordonen, kvaliteten och leveranstiderna är nyckelfaktorer, säger han. Vår förmåga att ge bra service och snabbt kunna leverera reservdelar har också haft en stor betydelse. Dessutom har vi stor erfarenhet av den här typen av transportsystem. Volvo kan erbjuda en komplett transportlösning som passar både operatörerna och dem som beställer trafiken.”

Behovet av nya effektiva transportsystem är stort i många av världens storstäder. Att välja ett BRT-system ger många fördelar, inte minst ekonomiskt.

”Kostnaderna för ny infrastruktur är förhållandevis mycket låga och driftskostnaderna för busstrafiken kan täckas helt utan subventioner”, säger Henrik Munck, produktchef för Volvo Bussars transportsystemlösningar. ”Vi på Volvo Bussar är övertygade om att BRT-system på många håll i världen kommer att bli den dominerande lösningen för effektiva transportlösningar i storstäderna.”

2005-01-27

För ytterligare information, vänligen kontakta Per Gabell, +55 41 317 87 98, Henrik Munck, +46 31 327 05 61 eller Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00.

För bilder, se bifogat word-dokument.