Leif Johansson i grupp för hållbar utveckling

Nyligen utsågs Leif Johansson att delta i svenska regeringens Kommission för hållbar utveckling. Gruppen ska främst arbeta med frågor kring klimatförändringarna.
En av EU:s stora utmaningar är klimatpolitiken. Vid EU:s toppmöte förra veckan enades ledarna om att andelen förnyelsebar energi bör uppgå till 20 procent år 2020. I Sverige har regeringen i dagarna tillsatt en Kommission för hållbar utveckling. Gruppen består av 13 företrädare från näringsliv, politik och forskningsvärlden. Volvos koncernchef Leif Johansson är en av dem.

- För Volvo och fordonsindustrin är miljöfrågorna viktiga och med vårt stora kunnande på området tror jag att det är betydelsefullt att vi bidrar så mycket vi kan, säger Leif Johansson i en kommentar.

Kommissionen ska främja arbete över gränser, ha ett internationellt perspektiv och ta hänsyn såväl till ekologiska, sociala som ekonomiska aspekter i sitt arbete. Den primära frågan för Kommissionen blir klimatförändringarna.

Leif Johansson var även ledamot i den förra regeringens oljekommission vars syfte var att ta fram åtgärder för att göra Sverige oberoende av olja.