Volvo investerar SEK 1,1 miljarder i Eskilstuna

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kommer de närmaste tre åren att stegvis investera nära 1,1 miljarder kronor i sin komponentdivision i Eskilstuna, Component Division. Det handlar om en utbyggnad av fabriken och ny maskinutrustning, men också om nya produktions- och monteringskoncept och tvärfunktionella arbetssätt.
Volvo CE
– Det är ett mycket glädjande besked; investeringarna stärker vår konkurrenskraft och säkrar jobben. Jag ser det här som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger Jörgen Svenningsson, divisionschef för Component Division med cirka 1 200 anställda i Eskilstuna.

Component Division utvecklar och tillverkar drivlinor, det vill säga axlar och transmissioner, till Volvo CE:s anläggningsmaskiner. Volvo CE:s framgångar på både gamla och nya marknader har lett till att Component Division, trots femskift, inte hinner leverera så många drivlinekomponenter som efterfrågas. Eskilstunafabriken har slagit i kapacitetstaket och kan därmed heller inte svara upp till de tillväxtmål Volvo CE har satt upp för framtiden.

Därför har Volvo CE:s styrelse fattat ett inriktningsbeslut som innebär att det i etapper ska investeras 1,1 miljarder miljoner kronor i Eskilstuna fram till år 2009. Dagens 53 000 kvadratmeter ska bli 63 000 samtidigt som hela fabrikslayouten anpassas till ett flödesorienterat produktionssätt av det slag som finns inom bilindustrin. Det ska också investeras i en andra ugn i det helt nya härdverket.
Component Divisions fabrik ska bli en mönsteranläggning i branschen.

– Det är i dag frågan om så stora volymer att vi måste gå från cellmontering till linjemontering, säger Jörgen Svenningsson och berättar att investeringen gör att man på sikt kan växla ned till treskift i bearbetningen och till tvåskift i monteringen. Därmed ökar också flexibiliteten, samtidigt som sårbarheten minskar.

Component Divisions kapacitet har i stort sett fördubblats sedan 2002. Den aviserade miljardinvesteringen innebär att kapaciteten stegvis kan fördubblas ännu en gång. Det är emellertid inte aktuellt med några nyanställningar.

– Det här ska leda till att vi blir effektivare, det vill säga vi ska göra fler och bättre komponenter med ungefär samma bemanning som i dag. Det är möjligt att vi under en inkörningsperiod behöver vara fler, men baserat på det vi vet i dag kommer bemanningen på sikt att ligga kvar på dagens nivå, säger Jörgen Svenningsson.

Utformningen av den nya fabriken arbetades fram under hösten och involverade stora delar av organisationen, från verkstadsgolv till utvecklingsavdelning; även de fackliga organisationerna deltog. De kommer också att delta i genomförandet.

– De som lever med problemet dagligen har ofta halva lösningen. Därför är det viktigt att involvera så många som möjligt.

Volvo har totalt 2 300 anställda i Eskilstuna, varav 1 800 jobbar hos Volvo CE. Under 2006 investerade Volvo CE totalt 500 miljoner kronor i anläggningarna i Eskilstuna, Braås, Hallsberg och Arvika.

16 Mars 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Svenningsson – President, Volvo CE Component Division, +46 (0)16-15 2030, 
jorgen.svenningsson@volvo.com
Klas Magnusson – Senior VP Corporate Communications, +32 2 482 5065, 
klas.magnusson@volvo.com

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 25 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 25 KB