Lastbilsleveranser januari-februari 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med februari i år minskat med 13 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack minskade med 47 % medan leveranserna från Renault Trucks minskade med 17 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar steg 5 % jämfört med motsvarande period i fjol.
truck_deliveries_142x88.jpg
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

16 988

17 077

-1%

    Västra Europa

14 053

15 285

-8%

    Östra Europa

2 935

1 792

64%

Nordamerika

6 382

10 766

-41%

Sydamerika

1 534

1 396

10%

Asien

1 827

1 721

6%

    Mellanöstern

1 155

1 173

-2%

    Övriga Asien

672

548

23%

Övriga marknader

1 544

1 376

12%

Totalt Volvokoncernen

28 275

32 336

-13%

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-februari till 15 019 fordon, en ökning med 5 % jämfört med motsvarande period i fjol. Framför allt var det starka leveranssiffror från Europa som bidrog till ökningen. Noterbart är att antalet levererade lastbilar i Östra Europa mer än fördubblades jämfört med årets första två månader i fjol.
De förväntade effekterna av de nya avgasnormerna från 1 januari 2007 i Nordamerika blir nu synbara i leveransstatistiken. De nordamerikanska leveranserna sjönk med 31 % till 3 661 fordon.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

8 284

6 604

25%

    Västra Europa

6 266

5 637

11%

    Östra Europa

2 018

967

109%

Nordamerika

3 661

5 284

-31%

Sydamerika

1 060

769

38%

Asien

1 309

1 124

16%

    Mellanöstern

724

620

17%

    Övriga Asien

585

504

16%

Övriga marknader

705

519

36%

Totalt Volvo Lastvagnar

15 019

14 300

5%

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med februari till totalt 3 145 lastbilar, en nedgång med 47 % jämfört med motsvarande period föregående år.
Nedgången beror på förköpseffekter i samband den nya emissionslagstiftningen som trädde i kraft i januari 2007.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2007

2006

 

Nordamerika

2 666

5 417

-51%

Sydamerika

299

345

-13%

Övriga marknader

180

134

34%

Totalt Mack

3 145

5 896

-47%

Renault Trucks
Leveranserna till och med februari uppgick till totalt 10 111 lastbilar, en nedgång med 17 % jämfört med motsvarande period föregående år. Bakom de lägre leveranserna ligger främst fortsatt minskade leveranser av Renault Mascott. Den nya versionen av Renault Mascott beräknas börja levereras vid halvårsskiftet 2007.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

8 704

10 473

-17%

    Västra Europa

7 787

9 648

-19%

    Östra Europa

917

825

11%

Nordamerika

55

65

-15%

Sydamerika

175

282

-38%

Asien

518

597

-13%

    Mellanöstern

431

553

-22%

    Övriga Asien

87

44

98%

Övriga marknader

659

723

-9%

Totalt Renault Trucks

10 111

12 140

-17%

2007-03-20

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08
Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34