Volvo Aero investerar 1,5 miljarder i ett nytt produktionskoncept för att öka konkurrenskraften

På onsdagen invigde näringsminister Maud Olofsson den nya så kallade multitaskanläggningen på Volvo Aero i Trollhättan. Anläggningen, som är en av världens mest avancerade maskinceller, är en del i en större investering i ny produktionsutrustning på totalt cirka 1,5 miljarder kronor.
Volvo Aero - multitask

- Multitaskanläggningen är en symbol för hela vår satsning på en modern produktionsutrustning. Detta är en milstolpe i introduktionen av ett nytt sätt att producera komponenter, som ska leda till ökad produktivitet och ökad konkurrenskraft, förklarade Volvo Aeros vd, Olof Persson, i samband med invigningen.

 

- Ett viktigt skäl för Volvo Aero att göra den här investeringen är att vi har en strategi som går ut på att vi ska utveckla vår verksamhet i Sverige, tillade han.

- Det är viktigt att det finns företag som vill och har förmågan att utvecklas i Sverige, och som är konkurrenskraftiga globalt, kommenterade näringsminister Maud Olofsson i sitt invigningstal.

Multitaskanläggningen är bara en av en rad investeringar som Volvo Aero just nu gör i sina produktionsanläggningar. Under en femårsperiod satsar företaget 1,5 miljarder kronor på en utökad och mer avancerad produktionsapparat.

Multitaskanläggningen består av fem identiska maskiner som är ihopkopplade i ett FMS-system (Flexible Manufacturing System), som sköter all material-, verktygs- och informationshantering. Tillsammans med en beredning, simulering och verifiering, som görs i en virtuell miljö, har Volvo Aero utvecklat ett koncept som innebär snabbare uppstarter, kortare ledtider och mer robusta tillverkningsmetoder.

Multitaskanläggningens maskiner klarar både av svarvning, borrning och fräsning och hämtar själv och byter de verktyg som behövs. Den kräver inte heller ständig övervakning av en operatör. I stället kan operatörerna koncentrera sig på de arbetsuppgifter som måste utföras för att anläggningen ska hållas igång. Den nya anläggningen kan gå en stor del av dygnet, med ett bättre resultat än man haft tidigare.

- I framtiden ser jag en produktionsanläggning här i Trollhättan där vi har egna konstruktioner anpassade för automatiserad produktion som mer liknar processindustri än traditionell verkstadsindustri, säger produktionsdirektör Erling Vister.

För Volvo Aero har det handlat om mycket mer än att köpa in toppmoderna maskiner.

- Vem som helst kan köpa in maskiner och utrustningar med ny teknologi, det svåra är att få till helheten för att få det att fungera på ett optimalt sätt. Egentligen handlar det om att skapa en kulturförändring. Man måste förstå att det är en samverkan mellan maskin, människa, metod, teknik, kompetens och – inte minst – förhållningssätt och attityder, förklarar Erling Vister.

2007-03-21

För mer information, kontakta Thomas Ellström, chef  Komponentproduktion, Volvo Aero, 070- 5690562

Till redaktionen: Bilder på multitaskanläggningen finns att hämta på
http://www.volvo.com/volvoaero/global/en-gb/newsmedia/image+bank/news+images/