Volvo Aero och staten satsar 126 miljoner för att utveckla framtidens flygmotorer

Volvo Aero och staten satsar 63 miljoner kronor vardera när den statliga myndigheten Vinnova för första gången fördelar pengar till ett civilt demonstratorprogram inom flygindustrin.
Volvo Aero
Satsningen ska användas i företagets utveckling av lättviktskomponenter till framtidens bränslesnålare och därmed mer miljöanpassade flygmotorer.

Volvo Aeros ansökan "Svenska demonstratorn för miljöanpassade flygmotorer" får av Vinnova en delfinansiering på 63 miljoner kronor, som kommer att betalas ut i omgångar från och med 2007 fram till och med 2010. Volvo Aero satsar under perioden ett lika stort belopp.
Vinnovas beslut är positivt för Volvo Aero, som arbetat länge för att Sverige ska få ett nationellt program för att utveckla ett mer miljöanpassat flyg.

- Beskedet är väldigt glädjande, eftersom Sverige aldrig tidigare haft ett civilt demonstratorprogram på flygsidan. Flyget har stora utmaningar på miljösidan att ta tag i. Vi kan bidra med vår lättviktsteknologi när vi tillsammans med den övriga flygindustrin arbetar för att uppnå de utsläppsmål som vi enats om i Europa, konstaterar Volvo Aeros vd, Olof Persson.

Vinnovas målsättning med det så kallade ”Flygtekniska utvecklings- och demonstratorprogrammet”, FLUD, är att med behovsmotiverad forskning främja hållbar tillväxt i Sverige.

Vinnova vill framför allt
- underlätta för företagen att delta i internationella civila demonstratorprogram
- öka andelen som företagen har i civila produktutvecklingsprogram
- skapa nationella spridningseffekter
- att forskningsinstitutioner och små och medelstora företag (SME) deltar.

Alla dessa mål sammanfaller med Volvo Aeros FLUD-projekt "Svenska demonstratorn för miljöanpassade flygmotorer”.

På europeisk nivå deltar Volvo Aero i kommande JTI, Joint Technology Initiatives, inom EUs sjunde ramprogram. Initiativet på flygområdet heter ”Clean Sky” och där deltar Volvo Aero inom SAGE, Sustainable And Green Engine”, bland annat i samarbete med Rolls-Royce, Snecma och MTU.

Volvo Aero har nyligen utsetts till ”Associate Member” inom SAGE, ett mycket viktigt kvitto på att företaget arbetar med lättviktsteknologier som är viktiga för hela branschen.
Volvo Aero deltar även i ett större samarbete med amerikanska motortillverkare, som också har till syfte att minska bränsleförbrukningen.

21 mars 2007

För ytterligare  information, vänligen kontakta Henrik Runnemalm, ansvarig för FLUD på Volvo Aero, 070 282 5831, eller Andreas Svenungsson, ansvarig Public Affairs Volvo Aero, 070 205 7199 eller Vilgot Claesson, Transportenheten, Vinnova, 08 473 3056

Till redaktionen:
Demonstratorer är en form av högre tillämpad forskning, på samma sätt som när läkemedelsbolag testar nya läkemedel. I ett demonstratorprogram testas nya motorteknologier innan de sätts i produktion, en process som är mycket resurskrävande, både ekonomiskt och personellt.