Volvo Lastvagnar inviger nytt huvudkontor och ny återförsäljaranläggning i Korea

Volvo Lastvagnar inviger idag både ett nytt huvudkontor och en ny återförsäljaranläggning, Volvo Truck Center, med utbildningscenter i Hwaseong Dongtan, Korea. Med de nya anläggningarna vill företaget stärka närvaron på den koreanska marknaden.
Volvo Lastvagnar satsar hårt på att positionera sig i Asien, bland annat genom att förstärka sin serviceorganisation. Vid sidan av Volvo Lastvagnars nya huvudkontor i Korea kommer Volvo Truck Center i Hwaseong Dongtan både att kunna erbjuda kunderna service och underhåll samt utbildningsmöjligheter för studenter. Nyligen ingick Volvo Truck Korea i ett samarbete med Kookje College i Pyeongtaek, Gyeonggiprovinsen, där företaget i sin nya utbildningsverksamhet erbjuder studenter att ta del av Volvo Lastvagnars avancerade teknologi och underhållsteknik genom praktisk träning.

”Redan i dag möter Volvo Lastvagnar landets högt ställda krav vad gäller teknologi för underhåll av tunga lastbilar”, säger Joakim Hjerpe, chef för Volvo Lastvagnars asiatiska verksamhet. ”Det nybyggda utbildningscentret kommer att vara ett viktigt nav för teknisk utbildning och fungera som standard för Volvo Lastvagnars expansion i Asien.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Carin Varverud, Volvo Lastvagnar, tfn 031-66 18 26 eller 0703-18 31 05, e-mail carin.varverud@volvo.com