Volvo fullföljer köpet av Nissan Diesel

När budtiden för Volvos bud på Nissan Diesel igår gick ut hade Volvo fått in sammanlagt drygt 96 procent av de utestående aktierna. I och med att Volvo fått mer än två tredjedelar av aktierna i Nissan Diesel, inleds nu en process för att lösa in resterande utestående aktier. Eftersom Nissan Diesel inte kommer med sin bokslutsrapport för 2006 förrän den 11 maj har Volvo beslutat att flytta fram sin rapport för det första kvartalet till samma datum.
Nissan Diesel Quon

När budtiden gick ut igår morse kl. 07.00 svensk tid hade Volvo fått in 294 585 705 aktier motsvarande 96,06 procent av röster och kapital i Nissan Diesel inberäknat de 19 procent av röster och kapital som Volvo ägde innan budet lades. Därutöver äger Volvo sedan tidigare samtliga 57,5 miljoner preferensaktier i Nissan Diesel.

”Det är oerhört glädjande att vi fått så stor anslutning”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.
”Vi ser stora ömsesidiga fördelar för Volvokoncernen och Nissan Diesel med den här affären och det är mycket tillfredställande att ägarna i Nissan Diesel delar denna syn.”

Volvo avser att inleda en process för att lösa in resterande aktier i Nissan Diesel eftersom bolaget fått in mer än de två tredjedelar av aktier och röster som krävs för detta enligt japansk lag. I samband med att beslut fattas om inlösen av resterande aktier i Nissan Diesel avser Volvo att ansöka om avnotering av Nissan Diesel från Tokyo Stock Exchange. Volvo beräknar att resterande aktier kommer att vara inlösta omkring den 30 september 2007. 

Volvo kommer att betala sammanlagt SEK 7,4 miljarder för de nu inlämnade aktierna och betalningen beräknas ske omkring den 29 mars.

För att kunna fullfölja affären krävs godkännande från konkurrensmyndigheter i USA och Sydafrika och Volvo har nu fått godkännande från amerikanska myndigheter. Volvo räknar med att få ett godkännande även i Sydafrika i slutet av maj och kommer inte att genomföra ett övertagande i Sydafrika förrän bolaget erhållit ett sådant godkännande. I övrigt anser Volvo att affären är fullföljd. 

 

Nissan Diesel kommer att konsolideras i Volvokoncernens balansräkning från och med första kvartalet 2007. Försäljning och resultat redovisas från och med rapporten för det andra kvartalet. Verksamheten i Nissan Diesel kommer att redovisas inom segmentet Lastbilar.

Eftersom Nissan Diesel inte kommer med sin bokslutsrapport förrän den 11 maj har Volvo beslutat att flytta fram rapporten för det första kvartalet från den 25 april till den 11 maj 2007.

2007-03-24

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Bilder att ladda ner

Nissan Diesel hemsida (engelska)