Volvo senarelägger rapport för första kvartalet

Som tidigare meddelats kommer AB Volvo att skjuta fram sin rapport för det första kvartalet 2007 från den 25 april till den 11 maj.
truck_deliveries_142x88.jpg
Orsaken är att Nissan Diesel kommer med sitt årsbokslut först den 11 maj och eftersom förvärvet av Nissan Diesel nu fullföljts väljer Volvo att lägga sin rapport samma datum. Som också tidigare meddelats fick Volvo in mer än 96 procent av aktierna i Nissan Diesel när budtiden gick ut i fredags morse.

2007-03-26

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-661127 alt 0705-591149.