Volvokoncernen inviger nytt Volvocenter i Polen

I syfte att ytterligare stärka positionen i östra Europa och möta det ökande behovet av effektiva transporter, inviger Volvokoncernen i morgon ett nytt Volvocenter i polska Mlochów. Centret täcker olika verksamhetsområden inom Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment, Volvo Bussar och Volvo Financial Services.
Volvo Center, Poland
Marknaderna i östra Europa har under senare år uppvisat en stark ekonomisk tillväxt vilket fört med sig ökade investeringar i infrastruktur med efterföljande ökad efterfrågan på tunga lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar. Under 2006 ökade Volvokoncernens försäljning i regionen med drygt 40 procent.

Det nya Volvocentret ligger cirka 30 kilometer från Warszawa och består av verkstäder, utbildningscenter samt olika representationskontor för Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment, Volvo Bussar och Volvo Financial Services. För Volvo Lastvagnar kommer det nya centret även att utgöra huvudkontor för Region Central East samt för organisationen inom Volvo Truck Center i Polen. Investeringen har möjliggjorts tack vare stöd från EU och den polska regeringen.

Den nya anläggningen kommer också att ha en nyckelroll när det gäller att införa och upprätthålla Volvostandard hos auktoriserade Volvoverkstäder i östra Europa.

2007-05-10

För ytterligare information, vänligen kontakta, Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49