Förändringar i Volvos koncernledning

Med anledning av att Nissan Diesels nuvarande vd Iwao Nakamura ska pensioneras vid halvårsskiftet 2007 kommer Satoru Takeuchi att ersätta honom som medlem av Volvos koncernledning. Satoru Takeuchi ersätter även Iwao Nakamura som vd för Nissan Diesel.
Satoru Takeuchi, född 1946, är i dagsläget Senior Managing Director inom Nissan Diesel och har arbetat inom bolaget sedan 1969.

Iwao Nakamura, född 1942, har varit vd för Nissan Diesel sedan 2002.

2007-05-11

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49