Volvo säljer Sörred Energi till Göteborg Energi

Volvo Group Real Estate AB, ett dotterbolag inom Volvokoncernen, säljer Sörred Energi AB till Göteborg Energi AB för 279 miljoner kronor. Affären ger en reavinst för Volvo om cirka 200 miljoner kronor.
electric_socket_142x88.jpg
Sörred Energis verksamhet består i att tillhandahålla energi, elnät, hetvatten, tryckluft, vatten och avlopp samt äga och förvalta de anläggningar som erfordras för produktion och distribution inom Torslandaområdet. Bolagets kunder är huvudsakligen Volvo Personvagnar AB och AB Volvo med dotterbolag.

Under förutsättning att överenskomna villkor för affären uppfylls, beräknar parterna att affären är slutförd i början av juni 2007.

2007-05-14

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB