Ana Romero får Assar Gabrielssons pris för avhandling inom cancerforskning

Med dr Ana Romero har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling inom cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren.
Priset är på 100 000 kronor och delas ut idag. Ana Romero är verksam vid avdelningen för infektionssjukdomar/klinisk virologi, institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska Akademin. Hon får priset för sin avhandling ”Immunoregulation by mononuclear phagocytes: mechanisms and clinical implications”.
Avhandlingen behandlar tumörimmunologi, d v s hur immunsystemets s k effektorceller känner igen och eliminerar celler. Studierna har inriktats på två typer av vita blodkroppar (lymfocyter) – Natural killer (NK)-celler och cytotoxiska T-celler – som båda känner igen och effektivt avdödar flera typer av canceromvandlade celler.

Ana Romeros avhandling avser dels att i prekliniska studier lägga grunden för mer effektiv immunterapi vid cancersjukdom, d v s behandling som syftar till att stärka det kroppsegna försvaret mot cancerceller, och dels att utvärdera principer för immunterapeutisk behandling vid cancersjukdom i kliniska studier.
Ana Romero visar i sin avhandling för första gången på en möjlighet att behandla återfall av akut myeloisk leukemi med farmakologisk teknik.

Stiftelsen Assar Gabrielssons fond ger, förutom detta pris, varje år bidrag till unga forskare inom området klinisk forskning, speciellt inom cancersjukdomar. Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare.

2007-05-14

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Gösta Granström, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 12 76 alt 0703-80 61 20

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 27 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB