Volvo senarelägger inlösenförfarande

På grund av administrativa skäl kommer Volvo inte att hinna begära inlösen av återstående aktier i Nissan Diesel vid bolagets ordinarie bolagsstämma i juni. Istället kommer detta att ske på en extra bolagsstämma i Nissan Diesel som hålls tidigast i slutet av augusti.
Volvo räknar med att inlösenförfarandet skall avslutas under 2007. Nissan Diesel kommer dock att som tidigare meddelats avnoteras från Tokyo Stock Exchange under juli månad i år. Den 16 maj erhöll Volvo slutgiltigt godkännande av affären även från konkurrensmyndigheterna i Sydafrika vilket innebär att affären nu är fullt genomförd.

2007-05-30

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 13 KB