Volvos Miljöpris 2007

Idag mottar en av världens mest kända forskare inom effektivisering av energi, Amory B. Lovins, Volvos Miljöpris 2007. ”Det här är ett fantastiskt erkännande av vårt jobb vid Rocky Mountain Institute”, säger Amory B. Lovins.
environment_prize_142x88.jpg
Amory B. Lovins är forskaren som sedan 1970-talet har påvisat att en effektivare användning av befintlig energi lönar sig. Men som han säger - ”det är kanske först nu som tiden är mogen för ett sådant budskap”.
- Det är billigare att spara bränsle än att köpa bränsle. Dessutom är det bättre för miljön.
- Om vi bara lär oss att hushålla bättre med den energi som finns behöver vi inte öka produktionen. Det finns tillräckligt med energi i världen för att alla ska kunna förflytta sig och leva bekvämt, hävdar Amory B. Lovins och ger några exempel:
- Effektiviteten vid omvandlingen av kol vid ett kraftverk till ljus från en glödlampa är omkring 3 procent. Ett annat exempel är att endast 0,3 procent av den bränsleenergi vi fyller våra bilar med används för att flytta människan.

Amory B Lovins är forskningschef för Rocky Mountain Institute, som han också var med och skapade för 25 år sedan. Då med en liten stab på tolv personer. Nu bor ett 80-tal medarbetare där.
- Vad jag ska göra med prissumman på 1,5 miljoner kronor? En del går till välgörenhet men det mesta kommer att investeras i Rocky Mountain Institute, både i teknik och i anläggningar.

För 18:e artonde året i följd delar Stiftelsen för Volvos Miljöpris ut sitt pris till internationellt erkända experter och forskare. Priset instiftades 1988 för att stödja och uppmärksamma forskning och utveckling inom miljöområdet och har sedan dess fått status som en av världens mest prestigefyllda miljöutmärkelser.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (FRA) Format PDF Size 15 KB