Volvo investerar i framtidens energieffektiva och miljövänliga skogsmaskiner

Volvo Technology Transfer AB går in som ny delägare i El-forest AB, Örnsköldsvik och satsar därmed i utvecklingen av energieffektiva och miljövänliga skogsmaskiner. Investeringen är ett led i Volvokoncernens strävan att förstärka sin roll som en ledande leverantör till skogsindustrin.
El-forest142x88.jpg
Skotaren El-forest är världens första skogsmaskin som utnyttjar energieffektiv elhybridteknik. Tekniken har väckt stort intresse och stöd bland annat tack vare en potentiell halvering av bränsleförbrukningen och därmed också kraftigt minskade utsläpp av koldioxid. Tack vare att den är lättare, men ändå klarar samma lastvikt som en konventionell skotare i motsvarande storlek, möjliggör den en mer miljövänlig skotning. Dessutom har den betydligt mindre påverkan på den externa miljön via en patenterad innovativ ramkonstruktion vilket möjliggör att alla hjul, som är inviduellt elektriskt drivna, går i samma spår med anpassad hastighet. Intresset är stort från de större skogsmaskinskunderna i de nordiska länderna men också från kunder i ett flertal av de större skogsländerna i världen.

Volvo Technology Transfers satsning i El-forest kommer att påskynda introduktionen av skogsmaskinen och medföra att kunderna snabbare kan tillgodogöra sig de ekonomiska och miljömässiga fördelar som El-forest skotaren lovar. Den första maskinleveransen kommer att ske till Sveaskog under 2008.

Volvo Technology Transfer AB ingår i Volvokoncernen och fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för koncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse.

2007-11-27

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Per Wassén, investeringsansvarig Volvo Technology Transfer: 031-66 91 68 eller 0708-96 00 55

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB