Volvo levererar de första lastbilarna som uppfyller US’10 till kund för fälttest

Volvo Trucks North America (VTNA) har levererat fem Volvolastbilar som uppfyller de mycket tuffa emissionskraven US’10 till kund för fälttester. US 10 träder i kraft först 2010 och de nu levererade bilarna är utrustade med både avgasreningssystemen EGR och SCR.
A diesel exhaust fluid tank
Lastbilarna av modellen VN har levererats till Talon Logistics som nu kommer att testa den i Europa vanligt förekommande SCR-tekniken i fält. Hittills har avgaskraven i Nordamerika klarats genom avgasåterföring, EGR (exhaust gas recirculation) och partikelfilter men de nu levererade lastbilarna har även utrustats med efterbehandlingssystemet SCR (selective catalytic reduction).

“Det här är en milstolpe i vår strävan att åstadkomma renare luft och samtidigt leverera den bränsleekonomi, pålitlighet och prestanda som våra kunder kräver,” säger Peter Karlsten, vd för Volvo Trucks North America. “Genom Volvos tidigare erfarenheter av SCR från andra marknader vet vi att det är den bästa tekniken för att åstadkomma mycket låga utsläpp av kväveoxider samt en utmärkt bränsleekonomi.”

Den tekniska lösning som VTNA använder för att uppnå kraven enligt US´10 bygger på EGR (exhaust gas recirculation) där mängden kväveoxider i avgaserna sänks genom att en del av avgaserna förs tillbaka till motorn för förbränning, partikelfilter (DPF) samt SCR. VTNA drar nytta av Volvokoncernens breda erfarenhet av SCR i Europa, där koncernen hittills levererat över 100 000 lastbilar utrustade med SCR. VTNA planerar att fälttesta totalt 11 Volvolastbilar utrustade med SCR i år och att utöka antalet ytterligare under 2008.

SCR är en effektiv och väl beprövad metod för sänkning av mängden kväveoxider i dieselavgaser. Metoden innebär att en blandning av urea och vatten, sk AdBlue, sprutas in i avgaserna. Värmen från avgassystemet omvandlar urean till ammoniak som reagerar med kväveoxiderna i en katalysator, där de omvandlas till harmlös kvävgas och vattenånga. 

 2007-10-03

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.