Volvo Lastvagnar miljardinvesterar i hyttfabriken i Umeå

Volvo Lastvagnar investerar närmare 1,1 miljard kronor i sin hyttfabrik i Umeå. Investeringen omfattar ny produktionsutrustning och åtgärder för att öka kapaciteten och flexibiliteten i produktionsanläggningen.
Volvo Trucks Umeå plant
Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå har genomgått en rad förändringar de senaste åren. Nu är det är karossfabrikens tur att moderniseras och anpassas till en helt ny tekniknivå. Den nu aktuella investeringen omfattar ersättning av produktionsuttrustning som är närmare 20 år gammal. Tidigare investeringar har bl a varit installation av en modern monteringslinje och ett nytt måleri som är världens renaste avseende utsläpp av lösningsmedel. Umeå-fabriken har som mål att inom nå gra år att vara koldioxifri.

Dagens två sammansättningslinjer kommer att ersättas av en ny flexibel sammansätt-ningslinje där olika hyttmodeller kan tillverkas i en och samma linje.  Automatiseringsgraden och flexibiliteten kommer därigenom att ökas. Förändringen innebär även en kapacitets- och effektiviseringsökning och kommer att genomföras successivt i fabriken utan att produktionen stoppas.

Volvo Lastvagnar kommer att lämna in en ansökan om ett nytt verksamhetstillstånd för hela verksamheten till Länsstyrelsen i Västerbottens län och dess Miljöprövningsdelegation senare under året. 

Med hänsyn till den mycket starka efterfrågan på tunga lastbilar, finns ett behov av att öka produktionsvolymerna för hela Volvo Lastvagnar globalt, därmed också vid Umeå-verksamheten Företaget kommer därför att undersöka möjligheterna att öka kapaciteten inom ramen för det nya verksamhetstillståndet. Det nuvarande uppjusterade tillståndet fick Volvo i april i år och avser 66 000 hytter per år.

2007-09-14

För ytterligare information kontakta Claes Claeson, Volvo Lastvagnar, tfn 031-663908 eller Thor Persson, informationschef Volvo Lastvagnar Umeå, tfn 090-707320.