Volvos fabrik i Gent först i världen med koldioxidfri fordonsproduktion

Volvokoncernen kan idag presentera den första fordonsfabriken i världen som är helt koldioxidfri, Volvo Lastvagnars fabrik i belgiska Gent. Volvokoncernens arbete med koldioxidfria fabriker är helt i linje med EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen i Europa med 20 procent till 2020.
Volvo’s plant in Ghent first in the world with carbon-dioxide-free vehicle production

”Vi har som ambition att göra alla våra fabriker koldioxidfria och Gent blev först”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Det är inget enkelt åtagande men vi är beredda att prova olika alternativ för att nå vårt mål om koldioxidfri produktion vid våra anläggningar”.

Redan 2005 beslöt Volvokoncernen att göra Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve till en koldioxidfri fordonsfabrik och i dagsläget pågår arbete med att färdigställa en detaljplan och en ansökan om miljötillstånd har förberetts. Även Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå är på väg att bli koldioxidfri.

För Gents del kommer investeringar i vindkraft och biobränsle att ge fabriken elektricitet och värme som inte tillför någon koldioxid till atmosfären.

Gentfabriken valde att bygga tre vindkraftverk på området, vilket täcker hälften av fabrikens elbehov. Resterande el utgörs av certifierad grön energi som levereras av det belgiska energiföretaget Electrabel. Uppvärmningsbehovet för Gentfabriken täcks till 70 procent av en ny biomassaanläggning som drivs med pellets och energin till förbränningsprocessen tas från solceller på taket. För de resterande 30 procenten svarar en oljepanna som konverterats för att kunna eldas med bioolja.

I Gentfabriken produceras årligen 35 000 lastbilar. Antalet anställda är 2 500.

2007-09-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

För mer information om Volvo Lastvagnars miljöarbete i Gent, gå till
 www.volvotrucks.com/environment

Download