Volvo deltar vid svenskt-ryskt seminarium om ökad trafiksäkerhet

Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar deltar idag vid ett seminarium om trafiksäkerhet i Moskva. Transportministrarna från både Ryssland och Sverige finns på plats och bakom evenemanget står Svenska Exportrådet i Ryssland.
Volvo participates in Swedish-Russian seminar for increased traffic safety
Sverige är ledande när det gäller trafiksäkerhet och har bland de lägsta dödstalen i trafiken i världen. Nu stöder Volvo den svenska regeringen i sitt arbete för att hjälpa Ryssland att förbättra trafiksäkerheten i landet.

Förutom Volvo medverkar också andra viktiga svenska aktörer vid seminariet genom att dela med sig av kunskaper och erfarenhet med de ryska kollegorna. Den samlade expertisen består av Vägverket, Vägtrafikinspektionen, Chalmers Tekniska Högskola, Världshälsoorganisationen samt den Bryssel-baserade organisationen European Traffic Safety Council.

Volvo har alltid haft säkerhet som ledstjärna och drivit utvecklingen. En rad säkerhetssystem för både lastbilar och personbilar har utvecklats under varumärket Volvo.

Volvo Lastvagnars leveranser på den ryska marknaden har ökat kraftigt under senare år. Sedan 2003 har försäljningen av nya Volvolastbilar utvecklats från knappt 500 fordon till 2 500 i fjol. Efterfrågan är fortsatt stark under 2007 och fram t o m augusti i år levererades 2 600 fordon, vilket är en fördubbling jämfört med samma period 2006.

Företaget investerar också i en ny sammansättningsfabrik. Den kommer att vara belägen i Kaluga och ha en kapacitet av ca 10 000 lastbilar per år. Fabriken kommer att stå färdig 2009.

2007-09-25

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, tfn 031 – 66 39 08.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 20 KB