Ny automatiserad växellåda till Volvo FL

Nu introducerar Volvo Lastvagnar Volvo I-Sync – en ny, automatiserad växellåda för distributionslastbilen Volvo FL. För många kunder är det här en efterlängtad nyhet, som kommer att göra körningen bekvämare, säkrare och effektivare.
automated_gearbox_Volvo_FL_142x88.jpg
Skräddarsydd för lokaldistribution
Att namnet på den nya växellådan påminner om Volvos storsäljare Volvo I-Shift är ingen tillfällighet. I-Sync är i grunden en manuell växellåda, som utrustats med mjukvara för automatisk reglering av växlingen. Precis som I-Shift förenar I-Sync den manuella växellådans driftsäkerhet och låga vikt med automatlådans körkomfort. Men medan I-Shift är utvecklad för tyngre transporter är I-Sync skräddarsydd för lokaldistribution.

Enkel att hantera
”I-Sync är optimerad för att matcha vår 7-litersmotor och ge en bekväm och smidig växling i stadstrafik, där det är vanligt med ständiga starter och stopp”, säger Clara Werner Floberg, produktansvarig för Volvo FL på Volvo Lastvagnar. ”Förutom att själva växlingen sköts automatiskt är I-Sync också lätt att hantera. Inom distributionstrafik är det vanligt att förarna kör olika lastbilar från dag till dag. Då är det viktigt att alla snabbt kan sätta sig in i funktionen för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och säkert sätt.”

Låg bränsleförbrukning – minskat slitage
Den optimerade växlingen innebär också att bränsleförbrukningen hålls på en låg nivå, liksom utsläppen av klimatpåverkande koldixoid och andra emissioner. Volvo räknar dessutom med att kundernas kostnader för underhåll och reparationer kan reduceras, tack vare minskat slitage. ”Det bästa exemplet är kopplingen, där I-Sync bidrar till en väsentligt ökad livslängd”, säger Clara Werner Floberg. Serviceintervallerna är de samma som för de manuella växellådorna, och växellådsolja behöver inte bytas förrän efter 300 000 kilometer.

Starkare i distributionssegmentet
”Med I-Sync blir Volvo FL ett ännu bättre alternativ för de kunder som arbetar med distribution. Och genom att möta ett uttalat kundbehov förstärker vi ytterligare vår position inom detta viktiga segment”, avslutar Clara Werner Floberg.

Volvo I-Sync fakta
• Automatiserad växellåda med 6 växlar.
• Anpassad för Volvos D7-motor med 240 respektive 280 hk i Euro 4-utförande.
• Maximalt vridmoment 1050 Nm.
• Oljebytesintervall 300 000 km.
• Finns till Volvo FL i distributionsutförande för totalvikter på 12-18 ton och tågvikter på 26 ton.

2008-04-15

För ytterligare information, kontakta Marie Vassiliadis, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 30 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 30 KB