Volvo investerar i Proxio AB, vars mjukvara minskar transportkostnaden och sparar miljön

Volvokoncernen, via Volvo Technology Transfer, investerar tillsammans med KTH Chalmers Capital i Göteborgsbaserade Proxio AB. Proxio har tagit fram mjukvarulösningen Proxio Optimizer™ som hjälper transportköpande bolag att effektivisera transportupplägg, vilket i sin tur bidrar till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Proxios lösning har visat sig kunna minska ett bolags transportkostnader med 15 % eller mer. Proxio Optimizer används inom Volvokoncernen och fullt implementerad beräknas applikationen kunna bidra till årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner kronor.
Technology for efficient transports
Att köpa transport- och logistiktjänster är kostsamt och svårigheten med att på ett korrekt sätt utvärdera och använda möjligheter transportörerna erbjuder medför ofta onödiga kostnader för företagen. Förutom ökade kostnader har ett ineffektiv utnyttjande av transporter även en negativ inverkan på miljön. Proxio Optimizer låter användaren optimera fram och simulera olika transportupplägg och därmed kan transportkostnader och miljöeffeker minska.

“Proxio har en mycket stor potential då deras mjukvara inte enbart bidrar till stora kostnadsbesparingar utan även möjliggör en praktisk och effektiv planering av transporter och därmed minskade utsläpp av koldioxid,” säger Per Wassén, investeringsansvarig på Volvo Technology Transfer.

Proxio Optimizer kan räkna ut effekten av samt optimera utsläppen av koldioxid i ett transportupplägg och arbete pågår med att ytterligare effektivisera mjukvaran vad gäller just miljöområdet.

“En stor fördel med Proxio Optimizer är just förmågan att kunna förstå och simulera olika alternativ. Att välja bland olika transportalternativ i t.ex en upphandlingssituation resulterar i en mängd olika data. Proxio Optimizer hjälper här till att skapa bra beslutsunderlag från den datan. Analyser som tidigare tog flera månader kan nu göras på några få dagar eller en vecka,” säger Henrik Erkfeldt, Projektledare vid Volvo Logistics och ansvarig för metoder och verktyg inom logistikoptimering.

Volvo Technology Transfer AB ingår i Volvokoncernen och fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del av denna verksamhet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse.

Proxio AB kommer att presentera Proxio Optimizer™ vid mässan Logistik & Transport, som pågår den 20-22 maj i Göteborg.

2008-04-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Per Wassén, Volvo Technology Transfer, 031-66 91 68 alt 0708-96 00 55

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB