Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2007.

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på Volvokoncernens websida.

 

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 april 2008, kl 12.30.

2008-04-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34