Mack och Volvo Trucks effektiviserar sin nordamerikanska verksamhet

Mack Trucks och Volvo Trucks North America har tagit fram en plan för en effektivisering av sin nordamerikanska verksamhet. Planen omfattar bland annat en flytt av Macks huvudkontor från Allentown, Pennsylvania, till Greensboro i North Carolina och en koncentration av Macks lastbilsproduktion till fabriken i Macungie, Pennsylvania. Ett genomförande av planen skulle innebära en omstruktureringskostnad för Volvokoncernen på cirka USD 60M. Omstruktureringskostnaden beräknas tas under det andra halvåret 2008.
image text: The Mack Macungie plant

Planen syftar till att öka effektiviteten i den nordamerikanska lastvagnsverksamheten men också till att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara på möjligheterna på den nordamerikanska marknaden. Planen omfattar bland annat:

 

  • Macks huvudkontor och alla stödfunktioner, inklusive produktplanering, produktutveckling och inköp, som idag finns i Allentown, flyttas till Greensboro, North Carolina där huvuddelen av Volvokoncernens nordamerikanska lastvagnsverksamhet redan är samlad

  • En flytt av monteringen av Macks lastbilar för fjärrtransporter från fabriken i New River Valley, Virginia, till fabriken i Macungie, Pennsylvania, där Macks anläggningslastbilar och soplastbilar redan i dag monteras. Efter flytten kommer all tillverkning av Mack- och Volvolastbilar att koncentreras till var sin fabrik

  • En omorganisation av det distributionsnätverk för reservdelar som idag servar samtliga affärsområden i Nordamerika. Den nya organisationen kommer att förbättra konkurrenskraften hos nätverket och leda till bättre service för återförsäljare och kunder över hela Nordamerika

Samtidigt med den föreslagna koncentrationen planeras en investering på cirka USD 50 M i en ny linje för bearbetning av cylinderblock i motorfabriken i Hagerstown, Maryland, USA. Den nya linjen kompletterar koncernens globala kapacitet på motorsidan och minskar både koncernens logistikkostnader och valutaexponering.

Flytten av Macks produktion från New River Valley planeras ske under det fjärde kvartalet 2008. Flytten av Macks huvudkontor och stödfunktioner beräknas kunna ske under loppet av 2009 medan koncentrationen av funktioner för produktutveckling och inköp beräknas genomföras under 2010. Omorganisationen av distributionsnätverket för reservdelar kommer att inledas under 2009 och beräknas vara fullt genomförd mot slutet av 2010. Den nya linjen för bearbetning av cylinderblock i Hagerstown beräknas kunna tas i bruk mot slutet av 2010.

Konsekvenserna för anställda som är anslutna till det amerikanska bilindustriarbetarfacket United Auto Workers, UAW, kommer att bli föremål för förhandlingar med facket. Företaget avser dock att erbjuda alla berörda omlokalisering. Mack och UAW har kommit överens om att återuppta förhandlingar om ett nytt kontrakt den 2 september 2008.

2008-08-14

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations

Volvokoncernen
Mårten Wikforss, 031 66 11 27 alt 0705 59 11 49 

Volvo Lastvagnar   
Tommy Kohle, 031 66 65 17 alt 0706 76 65 17

www.volvo.com/trucks/na/en-us
www.macktrucks.com

Download

080814_VolvoGroup_step_sv.pdf Format PDF Size 25 KB