Volvos nya hybridbuss lanseras på IAA-mässan

I höst lanserar Volvo Bussar sin nya hybridbuss i Europa, Volvo 7700 Hybrid. Den visas för första gången på den stora buss- och lastbilsmässan IAA i Hannover, Tyskland. Hybridtekniken ger en bränslebesparing på upp till 30 procent.

Miljön, och i synnerhet klimatförändringen, är idag en av världens viktigaste frågor. Alla ett ansvar att bidra till en lösning av dagens och morgondagens problem. Det gäller inte minst alla som jobbar inom transportsektorn. Hybriddrivlinor på bussar är ett viktigt steg för att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid. Hybridtekniken har funnits länge, men har hittills inte fått något kommersiellt genombrott.

När Volvo Bussar nu i höst lanserar sin hybridbuss, handlar det om ett generationsskifte. Med en hybridlösning som till stora delar bygger på standardprodukter och med en bränslebesparing på 20-30 procent, kommer kunderna relativt snabbt att tjäna in den extra kostnaden för bussen. Volvos hybridlösning innebär också kraftigt sänkta emissionsnivåer och att bussen blir tystare.

Volvo 7700 är den första hybridmodellen som lanseras.  Det är en 12 meters låggolvs stadsbuss. Volvo har valt att utveckla en parallellhybrid byggd på enbart Volvokomponenter. Bussen har en mindre dieselmotor på 5-liter vilket gör att hela drivpaketet får plats på samma utrymme som i en dieseldriven Volvo 7700. Hybridbussen väger i stort sett lika mycket som den dieseldrivna, men får en bättre viktfördelning vilket gör att hybridbussen kan ta fler passagerare än dagens dieselbuss.

Bränsleförbrukning är i fokus också när det gäller turistbussarna. Volvo Bussar visar i sin monter på IAA Volvo 9700, Coach of the Year 2008, och Volvo 9900. Dessa modeller har bland marknadens bästa bränsleförbrukningssiffror, mycket tack vare motorer med SCR-teknik och Volvos hyllade växellåda I-shift.

www.volvobuses.se

 

Download