Volvo Treasury AB (publ) avger halvårsrapport för 2008

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för 2008.
Rapporten finns tillgänglig på Volvokoncernens hemsida: www.volvokoncernen.se under rubriken ”Aktieägare”.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 augusti 2008, kl 15.30.

2008-08-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

Download

treasury_halfyear_2008_swe.pdf Format PDF Size 21 KB