Gröna korridorer ger säkrare och mer miljöanpassade transporter

Volvokoncernen inleder ett samarbete inom regeringens logistikforum och med myndigheterna för att förverkliga EU-kommissionens idé om miljöanpassade godstransporter i ”Gröna korridorer”. Målet är att minska påverkan på miljön och samtidigt öka effektiviteten och säkerheten på vägarna genom särskilt anpassade transportsträckor för tung trafik.
Green corridors provide for safer and more environmentally sound transports

EU-kommissionen räknar med att godstransporterna i Europa kommer att ha ökat med 50 procent mellan år 2000 och 2020. De ökade volymerna kommer att kräva satsningar på alla transportslag, inklusive järnväg och sjöfart.

”Det behövs ökade satsningar på järnväg och sjöfart men det kommer inte att räcka, vare sig från ett effektivitets- eller miljöperspektiv”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Vi måste samtidigt få effektivare och mer miljöanpassade vägtransporter och det är bland annat det som är målet med de gröna korridorerna.”

För att stödja utvecklingen av gröna transportkorridorer inleder nu Volvokoncernen och transportföretaget DB Schenker, vilka båda ingår i regeringens logistikforum, ett samarbete med VINNOVA och Vägverket. Syftet är att redan i januari tillsammans starta ett projekt rörande en effektivare hantering av gods på svenska vägar.

Projektet ligger i linje med EU:s handlingsplan för logistik som just pekar på behovet av gröna transportkorridorer där godstrafiken koncentreras till effektiva motorvägar, sjövägar och järnvägar som kompletterar varandra så att transporterna blir så miljövänliga som möjligt. Den svenska regeringen har redan börjat arbeta med förslag till sådana korridorer som skall presenteras i samband med Sveriges ordförandeskap i EU nästa höst.

Projektet omfattar både utveckling av ny teknik och nya sätt att använda befintlig teknik som snabbt kan minska miljöpåverkan. Det ska genomföras med hjälp av verklighetstrogna tester på godstransporter som rullar på vägsträckor som har godkänts i förväg av myndigheterna.

Ett av testerna gäller en så kallad Duo-Trailer, vilket innebär en förlängning av hela fordonet, inklusive släp, och baseras på det europeiska modulkonceptet. Ett längre fordon, med större lastkapacitet,  leder i sin tur till färre lastbilar i de gröna transportkorridorerna, vilket leder till färre olyckor och minskad påverkan på miljön. Dessutom ska projektet testa nya IT-system i lastbilarna som hjälper förarna att  köra bränslesnålt och att kommunicera med sina fordon och med vägsystemet, vilket ökar både effektiviteten och trafiksäkerheten.

Andra tänkbara projekt inom ramen för samarbetet kan omfatta att utvärdera hur man kan göra det lättare att lasta om gods mellan olika transportslag som tåg, lastbil och båt. Ett annat förslag till projekt handlar om hur man kan distribuera och använda alternativa och förnyelsebara bränslen via godsterminalerna i de gröna transportkorridorerna.

2008-12-08

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Svenungsson, AB Volvo, tel 0702-057199
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Läs mer om ”Gröna korridorer” på:
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/sustainability/transportutveckling/green_corridors/grona_korridorer.htm

Pressbilder finns att hämta på:
http://imagegallery.volvogroup.volvo.se/