Volvos hybrider till Frankrike och England

Volvo Lastvagnar ska leverera fyra sopbilar med hybriddrift till Veolia Propreté, som är ett av världens största företag inom avfallshantering. Nästa höst ska de fyra hybriderna sättas i trafik i Frankrike och England.
Veolia1_lowres_142x88.jpg

– Att Veolia Propreté som är ett drivande internationellt företag inom miljöutveckling vill vara bland de första att använda sig av hybridteknikens fördelar är naturligtvis extra roligt, säger Claes Nilsson som är chef för Europadivisionen på Volvo Lastvagnar.

Låga utsläpp, låg ljudnivå
De fyra hybridsopbilarna bygger alla på Volvo Lastvagnars tunga lastbil Volvo FE. Det som skiljer de här fordonen från vanliga sopbilar är framför allt drivlinan. Hybridlastbilarna har både en dieselmotor och en elmotor som kan användas tillsammans eller var för sig. Genom att elmotorn utnyttjas för tomgång och acceleration kan bränsleförbrukningen sänkas med 15-20 procent. Med ett extra batteri, med så kallad plug-in-lösning, för driften av påbyggnaden på hybridsopbilarna kan ytterligare 10-15 procent sparas – d.v.s. totalt upp till 30 procent. Även utsläpp av klimatpåverkande koldioxid minskas kraftigt. Eldriften sker avgasfritt och i det närmaste ljudlöst, en stor fördel för sopbilar som ofta rör sig i tätbebyggda områden tidigt på morgnarna.

Stort intresse
Sedan april 2008 pågår flera fältprov med Volvo Lastvagnars hybridsopbilar och en kommersialisering av tekniken kommer allt närmare. Den slutgiltiga produktionsstarten är planerad till slutat av 2009. Helt klart är att det finns ett stort intresse på marknaden.

De fyra sopbilarna är förproduktionsbilar och kommer att levereras kompletta med påbyggnation från Volvo Lastvagnar och hyras av Veolia Propreté. I kontraktet som löper på 24 månader ingår bland annat service, underhåll och kontinuerlig uppgradering av mjukvaror.

– Vi kommer noggrant att följa upp hur lastbilarna används och hur de upplevs av förarna. Det ger oss värdefull information i den fortsatta utvecklingen av våra hybridfordon, säger Claes Nilsson.


Volvo FE sopbilshybrid

  • 7-liters dieselmotor
  • Volvos hybridpaket I-SAM (Integrated Starter Alternator Motor) med startmotor, elektrisk framdrivningsmotor på 120 kW, generator och elektronisk styrenhet.
  • Litium-jon batterier, som laddas av bromsenergi och dieselmotorn.
  • Volvo I-Shift, automatiskt växlingssystem

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 32 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 31 KB