Volvo Lastvagnar i pilotprojekt för klimateffektiva timmertransporter

Under januari 2009 startar ett pilotprojekt som kan leda till en radikal minskning av de svenska timmertransporternas klimatpåverkan. Färre fordon, mindre utsläpp och fortsatt hög trafiksäkerhet är målsättningen. Bakom projektet står bland annat Skogforsk, Vägverket, SCA och Volvo Lastvagnar.

Projektet ”En Trave Till” går ut på att med ny teknik låta två timmerbilar utföra samma jobb som tre gör i dag. Testet ska pågå under tre år och undersöka om tidigare testresultat står sig i praktisk drift. Dessa pekar på att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp sänks med cirka 20 procent per tonkilometer.

Samma transportarbete med färre lastbilar
”Större fordonskombinationer gynnar både miljön och våra kunder. Den lösning vi nu testar sänker klimatpåverkan och bränsleförbrukningen rejält, utan att vi kompromissar med säkerheten”, säger Lars Mårtensson miljöchef på Volvo Lastvagnar. 

Den timmerbil som används i pilotprojektet är en Volvo FH16, som med dispens från Vägverket ska trafikera den 17 mil långa sträckan mellan Överkalix och SCA:s anläggningar i Munksund i Norrbotten. Lastbilen är anpassad för en lastvikt på 60 ton, att jämföra med dagens 40 ton.

Mindre vägslitage och ökad säkerhet
Ekipaget är uppbyggt av moduler som gör det möjligt att med smärre anpassningar använda den redan existerande utrustningen, men kombinerad på ett nytt sätt. Den nya kombinationen, som blir sex meter längre än dagens timmerbilar gör det enklare att lasta rätt och optimera lastens fördelning. Trots betydligt högre totalvikt är trycket på varje axel lägre än för ett konventionellt timmerekipage, vilket minskar slitaget på vägarna.

Att köra fordonet kräver en erfaren förare, men är enligt Volvo Lastvagnar inte mer komplicerat än att hantera dagens 24-meters timmerbilar. Säkerhet och stabilitet håller samma höga nivå, och risken för olyckor minskar med färre fordon på vägarna.

”Genom att testa den här lösningen i praktisk drift får vi värdefulla erfarenheter för vårt fortsatta arbete med att utveckla klimateffektiva och säkra transportlösningar, som också är lönsamma för våra kunder. Det här är en välkommen utveckling för skogsnäringen”, säger Hans Börjesson, Nordenchef på Volvo Lastvagnar.

För mer information om Volvo Lastvagnars del i projektet vänligen kontakta:
Lennart Pilskog,  telefon: +46 703 183 422  mail: lennart.pilskog@volvo.com
Jenny Björsne,  telefon: +46 709 308 300  mail: jenny.bjorsne@volvo.com

Övrig fakta
Pilotprojektet med större fordonskombinationer ingår i det treåriga forskningsprojektet ”En Trave Till”, ett samarbete mellan Skogforsk, Vägverket, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag, SCA, Volvo Lastvagnar, påbyggare, Vinnova, samt Riksförbundet Enskilda Vägar. För mer information se även www.skogforsk.se

Fakta om testfordonet 
Volvo FH16 i jämnlastutförande med moduluppbyggda lastbärare.

  • Längd 30 m
  • Bredd 2,6 m
  • Höjd 4,5 m
  • Bruttovikt 90 ton
  • Lastvikt 60 ton
  • Antal axlar 11
  • Vikt per axel 8-9 ton

Download