Lastbilsleveranser november 2008

De sammanlagda leveranserna från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under november till 19 326 fordon, vilket är en minskning med 21% jämfört med motsvarande period förra året. Under fjärde kvartalet tvingas koncernen att fortlöpande ta stoppdagar och stoppveckor i produktionen för att undvika lageruppbyggnad av lastbilar.
Truck deliveries November 2008

Kunderna fortsätter att vara mycket försiktiga och väntar i de flesta fall med sina investeringsbeslut på grund av den nuvarande osäkra makroekonomiska miljön. I Europa fortsätter det tredje kvartalets svaga trend för orderingången. Under oktober och november var antalet avbokningar av order större än antalet nya order vilket resulterade i en negativ nettoorderingång på 1 800 lastbilar i Europa. Försvagningen utanför Europa och Nordamerika har fortsatt och på senare tid även accelererat, vilket resulterat i en kraftigt försvagad orderingång även på dessa marknader.

Totalt sett leder detta till att orderboken fortsätter att krympa i rask takt. Detta tvingar koncernen att, som tidigare aviserats, snabbt genomföra anpassningar i form av kraftiga neddragningar av produktionen i samtliga fabriker runt om i världen. Liksom under fjärde kvartalet 2008 kommer ett stort antal stoppdagar att bli nödvändiga i det europeiska industrisystemet även under första kvartalet 2009, då produktionen kommer att stoppas i cirka 20-25 dagar. Detta innebär att produktionen står stilla samtidigt som personalen och därtill relaterade kostnader finns kvar.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Mack, Renault Trucks, Volvo Lastvagnar, Nissan Diesel och Eicher):

 

Leveranser

Isolated month

Change

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2008

2007

 

2008

2007

 

Europa

7 810

13 406

-42%

114 886

115 772

-1%

    Västra Europa

6 817

10 600

-36%

90 025

91 156

-1%

    Östra Europa

993

2 806

-65%

24 861

24 616

1%

Nordamerika

2 495

3 198

-22%

27 449

29 431

-7%

Sydamerika

1 390

1 534

-9%

16 651

13 796

21%

Asien

5 593

4 511

24%

55 415

44 773

24%

    Mellanöstern

2 700

1 326

104%

16 656

10 477

59%

    Övriga Asien

2 893

3 185

-9%

38 759

34 296

13%

Övriga marknader

2 038

1 729

18%

18 589

18 978

-2%

Totalt Volvokoncernen

19.326

24.378

-21%

232.990

222.750

5%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

2 120

3 952

-46%

37 946

36 542

4%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 067

2 603

-21%

28 835

28 354

2%

Tunga lastbilar (>16t)

15 139

17 823

-15%

166 209

157 854

5%

Total Volvo Group

19.326

24.378

-21%

232.990

222.750

5%

 

Hela rapporten bifogas nedan, besök även Volvokoncernen.se > Aktieägare > Lastbilsleveranser

2008-12-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 190 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 105 KB