Volvokoncernen högt placerad i undersökningar om ansvarsfullt företagande

Volvokoncernen placerar sig högt i två undersökningar om ansvarsfullt företagande. Det handlar om Globe Forums undersökning om corporate social responsibility (CSR) och Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2007.
csr.jpg

Globe Forum har bedömt totalt 67 svenska börsbolag på den så kallade Large Cap-listan vad gäller arbetet med CSR och här hamnade Volvokoncernen på andra plats med 38 poäng av 40 möjliga. Medelpoängen i undersökningen låg på 19. Bedömningen baserades på en analys av den information som finns på bolagens hemsidor. Bland annat analyserades kopplingen till miljö, hållbar utveckling och CSR i övergripande strategier, vision, mission och kärnvärden. Globe Forum undersökte även om bolagen har ett uttalat ansvar om miljö, hållbar utveckling och CSR i uppförandekod eller liknande.

Volvokoncernens placering hos Globe Forum har även resulterat i en nominering till priset Globe Award, som delas ut i Stockholm den 7 maj i samband med konferensen Globe Forum 2008. Globe Award delas i år ut för andra gången till de svenska företag och organisationer som har kommit längst med att integrera CSR i sin verksamhet.

"Vårt arbete med CSR handlar om att vi som ett stort multinationellt företag tar ett samhällsansvar för det som vi kan påverka. Genom att följa vår Uppförandekod, som innehåller 13 principer, får vi ett korrekt affärsbeteende", säger Malin Ripa, samordnare av arbetet med CSR inom Volvokoncernen.

"Att CSR-arbetet är börsvärdepåverkande uppfattas av allt fler investerare. Med en bra CSR-rating som de nominerade bolagen har är de bättre rustade för att möta framtiden," säger jurymedlemmen Lars-Olle Larsson, specialistrevisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

I den andra undersökningen, Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2007, placerade sig Volvokoncernen på tredje plats bland topp-tio-företagen i kategorin högst miljöbetyg. På listan gällande mänskliga rättigheter kom Volvokoncernen in som ny på topp-tio-listan med en sjundeplacering. Volvokoncernen fick även utmärkelsen ”Bäst i branschen” i kategorin mänskliga rättigheter. I motiveringen står att ”Volvokoncernen håller en hög nivå över genomsnittet ifråga om social beredskap. Bolaget har väl utvecklade policys för mänskliga rättigheter i leverantörsledet och relationen till de anställda ser ut att hanteras väl.”

Totalt 273 företag registrerade på Stockholmsbörsens Large Cap, Mid Cap och Small Cap ingick i Folksams undersökning.

Mer information om Globe Forum finns på www.gfbn.com