Volvo investerar i ny teknik som kan minska antalet stölder ur lastbilar

Enbart inom EU stjäls det varje år gods ur lastbilar för ca 75 miljarder kronor och antalet stölder ökar hela tiden. Förutom att stölderna innebär stora kostnader för både samhälle och åkerier leder de också till att förarnas arbetsmiljö blir allt mer otrygg och utsatt.
image text: Volvo FH16
Nu har Volvokoncernen via Volvo Technology Transfer köpt in sig i Jönköpingsbaserade Datachassi som tagit fram ett patentsökt stöldskyddssystem som bygger på intelligent radioteknik och sensorer och som kan bidra till kraftigt minskade stölder.

”Vi ser en mycket stor potential för den här uppfinningen”, säger Per Wassén, investeringsansvarig på Volvo Technology Transfer.

De flesta stölderna ur lastbilar sker från själva släpen och hittills har det inte funnits något bra säkerhetssystem för att skydda dessa. Finessen med Datachassis uppfinning är att den elektroniskt binder samman dragbilen med släpet med hjälp av sensorer och intelligent radioteknik och därmed minskar risken för stölder och kapellskärningar. Systemet byggs in i släpens sidoljus och kan enkelt eftermonteras. Bara i Europa finns 3 miljoner lastbilar som teoretiskt skulle kunna utrustas med systemet och flera ledande lastbilstillverkare har redan visat stort intresse för det.

”Vi ser en jättepotential för den här uppfinningen som har goda möjligheter att bli branschstandard”, säger Per Wassén, investeringsansvarig på Volvo Technology Transfer. ”Den här investeringen ligger också helt i linje med Volvokoncernens strävan att erbjuda våra kunder säkra och effektiva transportlösningar.”

I korthet bygger innovation på radiokommunikation. Släpets sidomarkeringsljus modifieras och förses med sensorer och ”radiofyrar” som kommunicerar med varandra. När föremål eller människor kommer för nära släpet larmar sensorerna och skickar signalen via radiofyrarna till förarhytten. Larmet kan sedan skickas trådlöst vidare till en central server eller till larmföretag, beroende på hur systemet programmerats. 

I förlängningen kan systemet också bidra till att göra både gods- och persontransporter säkrare eftersom det också kan varna om fotgängare eller andra oskyddade trafikanter kommer för nära fordonet. En svensk patentansökan har fått positivt förhandsbesked och ansökan om världspatent är under behandling.

Volvo Technology Transfer AB ingår i Volvokoncernen och fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del av denna verksamhet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse.

Anmärkning: En presskonferens med anledning av investeringen kommer att äga rum torsdagen den 21/2 kl 11.00 på Science Park Jönköping, Case-salen våning 5.

2008-02-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Per Wassén, Investeringsansvarig Volvo Technology Transfer, tel 031-66 91 68 alt 0708-96 00 55

Download

080220_VolvoGroup_VTT_s.pdf Format PDF Size 16 KB