Volvo Lastvagnar vill ha snabb minskning av koldioxidutsläppen

Volvo Lastvagnar utmanar, genom Volvo Logistics, sina transportörer att minska koldioxidutsläppen med 20 procent, redan inom två år. Utmaningen är ytterligare ett steg i Volvo Lastvagnars klimatstrategi, som bland annat siktar mot koldioxidneutral produktion, energieffektiviseringar, teknik för alternativa bränslen och återvinning.
Volvo Trucks seeks a rapid reduction in carbon dioxide emissions
”Jag vill att alla våra transportörer som levererar gods till och från våra huvudfabriker i Europa reducerar sina koldioxidutsläpp med 20 procent fram till 2010. Detta är en del av vår klimatstrategi”, säger Volvo Lastvagnars VD Staffan Jufors. ”Utsläppen kan minskas snabbt genom en rad åtgärder, till exempel sänkt bränsleförbrukning, effektivare logistik, inblandning av biobränsle och förnyad vagnpark.”

Volvo Lastvagnar erbjuder redan idag en rad produkter och tjänster, till exempel Fuelwatch, som syftar till att minska bränsleförbrukning och därmed miljöpåverkan för Volvo Lastvagnars kunder.

Volvo Logistics samarbetar med transportörer
Volvo Logistics, som ansvarar för Volvo Lastvagnars transporter, kommer att ta fram konkreta åtgärder tillsammans med sina leverantörer. ”Vi är beredda att anta den tuffa utmaning som 20 procents koldioxidreduktion fram till 2010 innebär”, säger Åke Niklasson, VD Volvo Logistics.

I samband med Logistik & Transport i Göteborg den 20-22 maj presenterar Volvo Logistics sin handlingsplan för reduktionen av koldioxid.

Halverad klimatpåverkan gemensam målsättning
Volvo Lastvagnar annonserade utmaningen i samband med seminariet ”Klimatneutrala godstransporter på väg”. Seminariet anordnades tillsammans med Schenker, Preem, Vägverket och Chalmers, under medverkan av infrastrukturminister Åsa Torstensson. Aktörerna har en gemensam målsättning att halvera klimatpåverkan från godstransporter till 2020, jämfört med 2005. Den långsiktiga visionen är att göra godstransporterna på väg helt koldioxidneutrala.

2008-01-22

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Pilskog, telefon +46 703 183 422, e-post:
lennart.pilskog@volvo.com