Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 1 000 miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 28 januari 2008 med förfallodag den 28 juli 2010. Obligationslånet har en fast ränta.

Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen till emissionen, återfinns på Volvo’s web site http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/aktieagare/investera_i_volvo/finans_obligationsplac/

 

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 24 januari 2008, kl 10.00.

2008-01-24

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 13 KB