Volvo Bussar säljer karossfabriken i Åbo

Volvo Bussar har skrivit på en avsiktsförklaring om att sälja karossfabriken i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa.
Fabriken i Åbo tillverkar karossen till modellen Volvo 9700. Åbofabriken är den minsta karossfabriken inom Volvo Bussar och tillverkar karosser för den nordiska marknaden. Under 2007 tillverkades 160 karosser.

Företaget har funnit att det är mer effektivt att sälja fabriken och istället köpa karossering av de nye ägarna. Enligt avsiktsförklaringen skall de nya ägarna licenstillverka Volvo 9700 för de nordiska kunderna. Volvo Bussar behåller dock det kommersiella ansvaret för Volvo 9700.

De personer som vill köpa fabriken är en grupp av finska investerare och chefer inom Volvo Bussar i Finland. Ambitionen är att det slutliga avtalet skall skrivas på under sommaren och att ett övertagande skall ske under september. Enligt avtalet tar köparna över hela fabriken, inklusive de omkring 300 anställda.

Den planerade försäljningen av tillgångarna kommer att ske till bokfört värde och får ingen väsentlig påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2008-07-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, + 46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB