Volvo tecknar låneavtal på 6,2 miljarder kronor

Volvo Treasury AB (publ), ett dotterbolag inom Volvokoncernen, har framgångsrikt ingått ett internationellt syndikerat låneavtal på 6,2 miljarder kronor (110 miljarder yen). Volvo Treasury har beslutat att använda syndikerat lån i syfte att diversifiera sina finansieringskällor.
”Japan är en viktig marknad för Volvokoncernen och denna transaktion visar att Volvokoncernen har etablerat en långsiktig relation med flera viktiga finansiella institutioner i Japan”, säger Anders Osberg, VD för Volvo Treasury.

Det syndikerade lånet genomfördes i form av ett så kallat ”Ninjalån” 1, i vilket flera japanska finansiella institutioner tillhandahåller finansiering till den icke-japanska låntagaren Volvo Treasury.

Transaktionen hanterades av Mizuho Corporate Bank, Ltd och är det hittills största beviljade Ninjalånet, både vad gäller volym och antal deltagande banker, till en ny internationell låntagare i Japan.

1) Ett syndikerat lån där två eller flera Japanska finansiella institutioner lånar ut pengar till icke-japanska bolag med säte utanför Japan.

 

1. Kategori:

Syndikerat långfristigt lån

2. Totalt belopp:

110 miljarder yen

3. Signering:

11 juli 2008

4. Lånedatum:

17 juli 2008

5. Förfallotid:

19 juli 2011 respektive 17 juli 2013 för det tre- respektive femåriga delbeloppet

6. Ränta:

Rörlig ränta baserad på den mellan banker gällande räntan

7. MLA & Bookrunner:

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

8. Agent:

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

9. Deltagande långivare:

17 japanska nationella finansiella institutioner


Denna information publicerades 11 juli 2008 kl 09:00 CET.

2008-07-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB