Volvo Aero tecknar rekordavtal om unik motor som innebär mindre utsläpp och minskat buller

Volvo Aero har tecknat ett avtal med flygmotortillverkaren Pratt & Whitney som innebär att Volvo Aero ska utveckla och tillverka tre viktiga komponenter till ett helt nytt motorkoncept med en växlad fläkt. Komponenterna kommer att ingå i motorerna till både Mitsubishi Regional Jet (MRJ) och Bombardier CSeries.
GTF demonstrator engine at test

En växlad fläkt är unik inom flygbranschen och den kommer att bidra till betydande minskningar av bränsleförbrukning, utsläpp, buller och driftskostnader.

 

För Volvo Aero väntas affären medföra en omsättning av cirka 50 miljarder under 40 år, den största civila affären som företaget någonsin varit inblandat i.

Volvo Aero deltar sedan tidigare med Pratt & Whitney i ett teknologi- och utvecklingsprojekt kring det nya motorkonceptet, Geared Turbofan, (GTF), växlad fläkt, som ger möjlighet att optimera varvtalet på lågtryckskompressorn. Volvo Aero har utvecklat avancerade lättviktsteknologier för det nya motorkonceptet.

Enligt det nu tecknade avtalet blir Volvo Aero programdelägare i den nya GTF-motorn. Volvo Aero kommer att ansvara för Intermediate Case, Turbine Exhaust Case och Shaft.

”Vi är glada över att ha träffat det här avtalet med Pratt & Whitney, inte minst som vi vet att denna motor kommer att bidra till bättre miljö genom lägre bränsleförbrukning och minskat buller”, kommenterar Volvo Aeros vd, Olof Persson.

”Det är dessutom en viktig framgång för Volvo Aero att komma med i ett motorkoncept som har goda förutsättningar att bli valt som ersättare för flera av dagens flygmotorer. Sist men inte minst, är vi glada över att avtalet ytterligare stärker våra relationer med Pratt & Whitney”, tillägger han.

Motorkonceptet förväntas sätta ny standard när det gäller miljönivåer och driftskostnader för nästa generation av civila flygplan. I en motor med växlad fläkt kan fläkten drivas med en annan hastighet än lågtryckskompressorn och lågtrycksturbinen, vilket resulterar i bättre bränsleeffektivitet och minskad bullernivå. Motorkonceptet minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med 12%, bullernivån med 50% förutom att drifts- och underhållskostnader minskar avsevärt.

”Det är med glädje jag välkomnar Volvo Aero till den växande skaran av samarbetspartners på motorkonceptet Geared Turbofan Engine,” säger Todd Kallman, vd för Pratt & Whitney Commercial Engines. ”Volvo Aero har spelat en nyckelroll i utvecklings- och demonstratorprogram fram tills nu och vi är stolta över att vi med detta avtal fortsätter partnerskapet och går in i produktionsfasen.”

Samarbetsavtalet med Pratt & Whitney ger Volvo Aero möjlighet att ytterligare förfina sin förmåga att utveckla produkter på basis av beprövad egenutvecklad design och egenutvecklade verktyg och processer. Utöver detta ger samarbetsavtalet Volvo Aero möjlighet att förstärka sin position som en stark, oberoende partner till de stora flygmotortillverkarna.

För mer information, kontakta Nils-Olof Gustafsson, chef Pratt & Whitney-affärer på Volvo Aero, tfn 070-573 81 85 eller Matthew Perra, Pratt & Whitney, matthew.perra@pw.utc.com, +1 860 595-6515.

Bilder på GTF-motorn finns i bildgalleriet på volvoaero.com, under News images.

14 juli 2008

Fakta om Geared Turbofan engine
Motorkonceptet är redan valt exklusivt för regionalflygtillverkaren Bombardiers C-series av flygplan, som launchades i samband med att flygmässan i Farnborough inleddes på måndagen. GTF ingår i en produktfamilj som även valts för Mitsubishi Regional Jet. C-series-flygplanet har kapacitet för 90 till 130 passagerare och kommer med den nya motorn att bli en stark kandidat att ersätta bland annat dagens DC9:or och Boeing B737-200/300.

Flygplanet och motorkombinationen väntas tillsammans att ge 20 procent lägre bränsleförbrukning, jämfört med dagens flygplan och cirka 20 dB lägre ljudnivå.

Genom detta samarbete med Pratt & Whitney kommer Volvo Aeros förmåga att utveckla produkter med hjälp av egna specifikationer och beräkningsprogram för bland annat livslängd och fläkthaveri att vidareutvecklas. Volvo Aeros roll som självständig utvecklande partner stärks.

Volvo Aero kommer att medverka som partner i motorn inom konstruktion, utveckling, produktion och eftermarknad. Avtalet väntas inte leda till några nyanställningar, eftersom produktionen kommer att fasas in när äldre flygmotorer successivt tas ur produktion.

Bombardier C-Series flygplan ska enligt planerna tas i drift under 2013.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 24 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 27 KB