Volvo Lastvagnar och Securitas skyddar godstransporter mot överfall

Attacker på lastbilsförare och deras gods kostar transportföretagen inom EU mångmiljardbelopp varje år. De utgör dessutom ett växande hot mot förarnas säkerhet. Volvo Lastvagnar och Securitas lanserar nu ett nytt säkerhetssystem som ska minska risken för stölder, kapning och andra hot.
security_service_142x88.jpg

”Vi välkomnar initiativet från Volvo och Securitas som tydliggör det växande problemet med överfall av godstransporter i Sverige och övriga Europa. Hotbilden mot förarna måste tas på allvar, särskilt mot bakgrund av en ökande brist på yrkesförare”, säger Bertil Dahlin, ordförande för Sveriges Åkeriföretag.

Lastbilsförare och det gods de transporterar lever farligt på de europeiska vägarna. Det visar flera aktuella undersökningar. Årligen stjäls uppskattningsvis över 200 000 kommersiella lastfordon till ett värde av drygt 70 miljarder kronor. I Sverige är motsvarande siffra drygt 1,3 miljarder. Detta enligt en undersökning som genomfördes 2007 på uppdrag av Europaparlamentet.

Samtidigt uppger en av sex lastbilsförare i en undersökning av IRU (International Road Transport Union) att de någon gång de senaste fem åren blivit utsatta för någon typ av attack. En tredjedel av dem hade blivit överfallna flera gånger. I merparten av attackerna, cirka 60 procent, var huvudmotivet fordonet och dess last medan 40 procent riktades mot förarna och deras personliga tillhörigheter. Drygt 40 procent av överfallen skedde på parkeringsplatser avsedda för lastbilar. Södra Sverige är den del av landet där överfallsrisken är störst. Det visar en studie med Vägverket som en av intressenterna. 

”Attackerna utgör ett allvarligt hot mot den säkerhet och trygghet som yrkesförarna har rätt till i sin profession. De är också ett hot mot åkeriföretagen och de mycket stora värden som de ansvarar för gentemot lastägarna. Ytterst riskerar även slutkunderna att bli lidande för de förseningar som uppstår när gods försvinner”, säger Per-Anders Grösfjeld, som är marknadschef för transportinformationssystem på Volvo Lastvagnar.

För att göra vardagen tryggare för yrkesförare och skydda lastbilsgods från att bli stulet, har Volvo Lastvagnar och Securitas inlett ett samarbete. Tillsammans lanserar de ett säkerhetskoncept som bygger på Dynafleet, Volvos befintliga transportinformationssystem. Volvo Lastvagnar står bakom teknologin, Securitas ansvarar för själva driften.

Det nya säkerhetskonceptet, Security Service, introduceras under våren och innebär att föraren vid en nödsituation kan trycka på en larmknapp direkt från sin lastbilshytt. En signal går till Securitas larmcentral, som i sin tur kontaktar speditionsfirman eller den lokala polisen. Föraren kan också kontakta larmcentralen via sin mobiltelefon.

”Vi har redan verksamhet med liknande trafiksäkerhetskoncept i ett flertal länder och kan se mycket positiva resultat”, säger Lucien Meeus, chef på Securitas affärsområde Alert Services.

”Behovet av den här typen av tjänster växer och vår ambition är kunna erbjuda ännu bättre skydd mot stöld i framtiden. Vi utvecklar nu system som på distans kan låsa en stulen lastbils motor eller låsa fast en trailer vid dragbilen. Kombinationen av tjänsterna försvårar stöld av dragbil, trailer eller hela ekipaget”, säger Per Adamsson, chef för informationssystem på produktstrategi och planering på Volvo Lastvagnar.

Den 11 juni, 2008

För ytterligare information kontakta Marie Vassiliadis, mediarelationer Europa, Volvo Lastvagnar, tel +46 31 322 41 27,    e-mail marie.vassiliadis@volvo.com
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Securitas AB, tel:+46 70 287 8662, e-mail gisela.lindstrand@securitas.com

 

Volvo Lastvagnar Sveriges officiella webbplats