Volvo CE investerar i nytt måleri

Volvo CE investerar 341 MSEK i ett helt nytt måleri i Volvo CE:s fabrik för dumprar i Braås. Investeringen innebär en kapacitetsökning i fabriken såväl som en minskad miljöbelastning och en ytterligare kvalitetsförbättring.
Volvo CE invests in a new paint shop
Totalmarknaden för dumprar har mer än fördubblats de senaste åren och efterfrågan på dumprar är nu större än någonsin tidigare. För att möta den ökade efterfrågan har Volvo CE löpande genomfört kapacitetshöjande investeringar i dumperfabriken i Braås under de senaste åren. Nu har turen kommit till måleriet som alltså byts ut mot ett helt nytt måleri, som ska stå färdigt under 2010. 

Investeringen i det nya måleriet ger en kapacitetsökning med ungefär 55 procent jämfört med befintligt måleri. Det ger även en rad miljövinster, till exempel minskar utsläppsnivån av lösningsmedel med ca 75 %, vilket framförallt beror på bytet från lösningsmedelburen till vattenburen färg. I och med investeringen kommer även den interna arbetsmiljön avsevärt förbättras. 

Investeringen i det nya måleriet innebär också att kvaliteten förbättras ytterligare och därigenom möter kundernas högt ställda förväntningar.

2008-06-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Klas Magnusson, +32 475 576214.