Inbjudan till presskonferens

Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens måndagen den 30 juni för att presentera fortsättningen på samarbetet mellan amerikanska Department of Energy, svenska regeringen och Volvokoncernen. Samarbetet syftar till att minska användningen av fossila bränslen genom att arbeta med projekt inom områdena energi- och fordonsutveckling.

Tid:            kl 16.15
Plats:         Volvokoncernens Huvudkontor, Produkthallen
                  Volvo Bergegårds väg, Torslanda
                  405 08 Göteborg

Vid presskonferensen deltar Andy Karsner, USA:s biträdande minister för förnyelsebar energi och energieffektivisering, Volvos koncernchef Leif Johansson samt Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning med ansvar för omvärlds- och miljöfrågor.

Välkommen!

2008-06-25

För anmälan samt ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49 alternativt Pär Aronsson, 031-66 13 73, 0706-65 13 73.

 

Download